header-object

Trolejové šachtové a skriňové vedenia

VAHLE

Trolejová šachtová a skříňová vedení všeobecně

Trolejová šachtová a skříňová vedení VAHLE se vyrábí už od roku 1925. Používají se zejména u přístavních jeřábů, vykládacích jeřábů a posuvných překládacích mostových jeřábů.

 

Trolejová šachtová vedení jsou konstruována jako podúrovňová (šachtová) nebo nadúrovňová (skříňová), paralelně s pojezdovou dráhou jeřábu a jsou vhodná pro napětí až do 20 KV.

titel kanaele-obr 27

 

Trolejová šachtová vedení jsou většinou osazena v betonových šachtách, vybavených zvedákem nebo zvedacím vozíkem pro ovládání záklopných žárově pozinkovaných ocelových desek, které jsou navzájem kloubově spojeny a tvoří uzavřený pás (systém EID).

 

Trolejová skříňová vedení jsou osazena v nadzemních konstrukcích, tvořených žárově pozinkovanou ocelovou nosnou konstrukcí a krycí konstrukcí skříňového typu z ocelového žárově pozinkovaného plechu.

K trolejovým skříňovým vedením patří systém FK a obrubníkový systém.

 

FK systém je trolejovým skříňovým vedením v bezdotykovém provedení přenosu proudu, s použitím trolejí s průřezem měděného vodiče do 200 mm2.

Zvláštností tohoto trolejového vedení je , že proudový sběrací vozík nepojíždí v žádné přídavné pojezdové dráze, ale přímo na troleji na izolovaných plastových kolečkách. Proudový sběrač vozíku se nachází mezi kolečky, takže při pojezdu dochází k nepatrným odchylkám od směru trolejového vedení.

Systém je využíván u halových pojízdných jeřábů a poloportálových jeřábů v prašném prostředí, a u venkovních překladových zařízení.

 

Obrubníkový systém je trolejovým skříňovým vedením, konstruovaným jako kombinace vodícího svodidla s chráněným trolejovým vedením.

Používá se např.u přístavních zařízení, jejichž portálové a poloportálové jeřáby pojíždí na přístavním molu a příjezd nákladních vozidel je možný až k nábřeží. V tomto případě může být obrubníkový systém trolejového vedení osazen jako ohraničení nábřeží směrem k příjezdu lodí.

 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko a Českú republiku