header-object

Kompaktné trolejové vedenie VKS 10

VAHLE

VKS 10 je kompaktní bezpečnostní trolejové vedení chránící před dotykem podle DIN VDE 0470 díl 1 (EN60529). Kompaktní trolejové vedení se skládá pro zvýšení stability z jednolitého plastového komorového plošně formovaného nosného profilu s pouzdry, v kterých jsou volitelně podle potřeby nasunuty měděné profilové vodiče volitelných průřezů pro vedení fázového nebo řídícího proudu. Je možné osadit až 10 vodičů. V závislosti na volitelném fázovém obsazení, je možné použít 3-6 pólů pro vedení řídícího proudu. Trolejové vedení VKS 10 umožňuje navíc dodatečné osazení různých systémů pro odměřování polohy a proto je mimořádně vhodné pro různá automatizovaná regálová skladovací zařízení.

 

Trolejové vedení VKS 10 je vhodné pro max.zatížení trvalým proudem do 140 A a napětí do 600 V.

titelbild vks10-obr 7

 

Standartní výrobní délka je 6 m, možná je i dodávka v kratších délkách. Profily je možné tvarovat vertikálně do oblouků. Standartní barva plastového profilu je zelená. Zemnící vodič je označen žlutými pruhy na pouzdru vodiče.

Trolejové vedení VKS 10 je vhodné pro použití ve vnitřním prostředí a pro boční uložení u přímých pojezdových drah. Při vodorovném uložení je nutné použít konstrukční upevnění v kratších odstupech.

 

Plošné provedení plastového profilu umožňuje přímé uložení pomocí ocelových upevňovacích nebo podpěrných profilů Halfen a HRL pro rychlé a bezpečné kotvení trolejového vedení k nosným konstrukcím. Zejména s nově vyvinutým upevňovacím systémem HRL je možné kotvení trolejového vedení s odstupem až 4,5 m bez vynaložení dalších nákladů na pomocné konstrukce.

 

Hlavní oblastí použití je skladová regálová technika, vzhledem k možnosti vícepólového vedení pro fázový i řídící proud a možnosti současného osazení systémů pro detekci polohy.

Kompaktné trolejové vedenie VKS A VKL

VAHLE

VKS a VKL jsou kompaktní bezpečnostní trolejová vedení chránící před dotykem podle DIN VDE 0470 díl 1 (EN60529). Kompaktní trolejová vedení se skládají z plošně tvarovaných plastových profilů s pouzdry pro počet 3, 4, nebo 5-6 (u VKL pro počet 3, 4, 5), měděných profilových vodičů volitelných průřezů pro vedení fázového nebo řídícího proudu. Jednotlivé plastové profily lze sestavovat do trolejových vícepólových vedení.

 

Trolejové vedení VKS je vhodné pro max.zatížení trvalým proudem do 140 A a napětí do 600 V (VKL do 30 A a napětí do 400 V).

titel vks-obr 8

 

VKS a VKL jsou kompaktní bezpečnostní trolejová vedení chránící před dotykem podle DIN VDE 0470 díl 1 (EN60529).

Kompaktní trolejová vedení se skládají z plošně tvarovaných plastových profilů s pouzdry pro počet 3, 4, nebo 5-6 (u VKL pro počet 3, 4, 5), měděných profilových vodičů volitelných průřezů pro vedení fázového nebo řídícího proudu. Jednotlivé plastové profily lze sestavovat do trolejových vícepólových vedení. Trolejové vedení VKS je vhodné pro max.zatížení trvalým proudem do 140 A a napětí do 600 V (VKL do 30 A a napětí do 400 V).

 

Standartní výrobní délka je u VKS 4 a 6 m (u VKL 4 m), možná je i dodávka v kratších délkách. Profily je možné tvarovat vertikálně i horizontálně do oblouků. Standartní barva plastového profilu je zelená. Zemnící vodič je označen žlutými pruhy na pouzdru vodiče. Trolejová vedení VKS a VKL jsou vhodná pro použití ve vnitřním prostředí a venkovním, před deštěm chráněném, prostředí. Je možné je uložit bočně i vodorovně. Při vodorovném uložení je nutné použít konstrukční upevnění v kratších odstupech.

Vedení VKS se používá pro podvěsné dráhy, regálové zakladače, zkušební linky, otočné a posuvné plošiny. Vedení VKL se používá pro obráběcí stroje a montážní a výrobní pracoviště.

 

Ochrana proti přepólování

Proudové sběrače jsou podle počtu pólů trolejového vedení sestavitelné do vícenásobných sběračových soustav. Zemnící sběrač soustavy je barevně odlišný od fázových sběračů a v důsledku specifického tvaru plastového pouzdra zemnící troleje a specifického tvaru zemnícího sběrače je spolehlivě zamezeno najetí zemnícího vodiče do fázové troleje. U trolejového vedení VKS6/...HSVP je prostřednictvím specifického geometrického tvaru plastových pouzder vedení zajištěno, že proudový spotřebič nezůstane v důsledku neplánovaných výrobních situací pod napětím, a je tak zamezeno možným závadám při opravách, údržbě a uvedení do provozu.

verpolungsschutz vks-obr 9

Súbory na stiahnutie

 PDFNázov súboru
   
   

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko