header-object

Softštartre

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Monitoruje Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
EUROSTART Eurostart   230 V AC 3 1,5...75 kW          
TSG TSG   230, 400 V AC 1 2,2 kW          
MSG MSG   400 V AC 3 3...11 kW          
ESG ESG   400 V AC 3 2,2...560 kW          

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko