header-object

Výťahové svetelné závory

DUOmetric

vytahove

Systém Standart

Kontrolér - (integrovaný)

Profily LT

vytah allround

Systém Allround pre výťahy

Kontrolér - (integrovaný)

Profily LA

vytahove LI

Prepínací a signalizačný systém

Kontrolér LVB (externý)

Profily LI

Využitie

lGrafik 19 1

lGrafik 20 1

lGrafik 22 2

lGrafik 28 1 

lGrafik 27 1 

 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie DUOmetric pre Slovensko a Českú republiku