header-object

Inkrementárne rotačné snímače

LARM

ObrázokTypPDF

PDF
ENG

Priemer vnútorného hriadelaKrytieMax. otáčkyUhlové
zrýchlenie
Hmotnosť

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Larm pre Slovensko