header-object

 

Prevodníky signálov

MOTRONA

Prevodník

MOTRONA

 ObrázokTypSchémaPDFPopisVstupVýstupNapájanie
násobič, delič impulzov na ˃˃ IT251   Prevodník úrovne signálu z inkrementálneho snímača vrátane voľby deliaceho faktora v rozsahu 1:1 až 1:4096. Do max. frekvenie impulzov 300kHz. RS422/TTL/HTL RS422/TTL/HTL delené 1:1 až 1:4096 18-30VDC
FM260   Prevodník úrovne signálu z inkrementálneho snímača vrátane voľby násobiaceho faktora v rozsahu 0,005 až 9,9999. Do max. frekvencie impulzov 1MHz. RS422/TTL/HTL RS422/TTL/HTL násobené 0,0005 až 9,9999 18-30VDC
Prevodník frekvencie na ˃˃ DZ266     Multifunkčný f-V a f-I prevodník s rýchlou odozvou a mnohými programovateľnými funkciami pre prevod frekvencie na napätie, prúd alebo sériove rozhranie. Programovanie cez panel alebo cez PC.frekvenčný rozsah 0,1Hz až 1MHz TTL / RS422; A,  /A, B,  /B analóg +/- 10 V a 0/4 – 20 mA; rozlíšenie 14 bitov 24VDC
DZ276     sin+ / sin- / cos+ / cos; úroveň 1Vpp analóg +/- 10 V a 0/4 – 20 mA; rozlíšenie 14 bitov 24VDC
FU252     Prevodník f-V a f-Ia f- sériové rozhranie. Jednoduch´matematiecké operácie zo signálmi. Rozsah vstup impulzov do 1MHz. Konverzný čas iba 1msek.programovateľná linearizačná krivka TTL/RS422,HTL, PNP,NPN analóg +/- 10 V a 0/4 – 20 mA; rozlíšenie 14 bitov 24VDC
Prevodník analóg na ˃˃ UZ210   Prevodník analógovej hodnoty na SSI;HTL,TTL. Čas konverzie 250us. Frekvencia vstupných impulzov do 1MHz. Programovateľná Z,/Z stopa;USB, RS232 a RS485 rozhranie;programovateľná linearizačná krivka -10V...+10V / 0/4...20mA SSI; HTL or TTL (A,/A, B,/B, Z,/Z) 24VDC
UF251     Prevodník analógovej hodnoty na frekvenciu impulzovTTL,HTL a RS232/RS485. čas konverzie 1ms.programovateľná Z,/Zstopa, V/f charakteristika, linearizačná krivka -10V...+10V / 0/4...20mA HTL or TTL (A,/A, B,/B, Z,/Z) 24VDC
Prevodník SSI a Parallel na ˃˃ IV251     Prevodník SSI signálu všetkých snímačov s rozhraním SSI ako aj rotačných snímačov SSI s rozlíšením do 25 bitov. Prevádza SSI na analógový signál a tiež na RS 232 alebo RS 485. programovateľný cez PC alebo teach mód SSI -10V...+10V / 0/4...20mA 24VDC
IP251     Prevodník SSI signálu na Paralelny výstup ( BCD,Binary,Gray) alebo SSI na RS232.možnosť voliť prepočítavací faktor a linearizáciu paralelenych dát, voľba činnosti ako Master alebo Slave SSI Parallel 25 bit ( BCD,Binary,Gray) RS 232 24VDC
PR210   Prevodník Parallel (5 dekád BCD ,20 bitov Binary alebo Gray) na sériove rozhranie RS 232,RS 485 Parallel RS 232; RS 485 24VDC
LW 217/218     Prevodník LW217/218 pracujú spolu a prevádzajú SSI signál na optický, do vzdialenosti 150m. Optický signál je vysokoodolný voči elektromagnetickým poľom. SSI rozlíšenie 13 alebo 25 bitov SSI optický prenos 24VDC
Prevodník inkrementálny signál na ˃˃ ZU252     Prevodník inkrementálnych stôp zo snímača na analógovu hodnotu - napätie,prúd alebo na sériove rozhranie RS 232,RS 485, programovateľný cez PC alebo Teach, voliteľný prepočítavací faktor a linearizačná krivka inkrementál TTL/RS422; HTL -10V...+10V / 0/4...20mA; RS 232, RS485 24VDC
LW 213/214
LW 215/216
    LW213/214 do 3000m; LW 215/216 do 2000m. Inkrementálny signál je prevedený na optický signál a následne na druhom konci obnovený na inkrementálny inkrementál TTL/RS422; HTL optický prenos 24VDC
Prevodník TTL-RS422-HTL na ˃˃ PPU202   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne HTL( A/B,Z) na TTL a RS422. Do max.200kHz. HTL TTL,RS422 5VDC
PU204   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne TTL-RS422 na HTL( A,B,Z) Do max.200kHz. TTL,RS422 HTL 24VDC
PU210     Univerzálny prevodník úrovni z inkremetálneho snímača. Galvanicky oddelený vstup výstup. Voľba úrovní DIP spínačmi HTL, TTL-RS422 HTL, TTL-RS422 24VDC
GV210   Univerzálny prevodník úrovní z dvoch nezávislych inkrementálnych snímačov. Na výstupy je možné ich pripájať ext.ovládacim napätím. 2x HTL, TTL-RS422 2x HTL, TTL-RS422 12-30VDC
IT251     Univerzálny prevodník úrovní z dvoch nezávislych inkrementálnych snímačov. Možnosť nastaviť delici faktor v rozsahu 1:1 až 1:4096. max frekvencia impulzov do 300kHz RS422/TTL a HTL HTL ,RS422,TTL 18-30VDC
Rozdelovač signálov z enkódera na ˃˃ GV204   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne TTL-RS422,HTL. Výber úrovne signálov DIP prepínačmi. Montáž na DIN lištu RS422/TTL alebo HTL RS422/TTL alebo HTL 24VDC
GV210   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne TTL-RS422,HTL. Výber úrovne signálov DIP prepínačmi, samostatne pre každý vstup aj výstup. Montáž na DIN lištu 2x RS422/TTL alebo HTL 2x RS422/TTL alebo HTL 24VDC
GV150   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne TTL na 6 samostatných výstupov TTL. Galvanické oddelenie vstupu. TTL 6x TTL 24VDC
GV151   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne TTL na 6 samostatných výstupov TTL. Galvanické oddelenie vstupu. TTL 6x TTL alebo HTL 24VDC
GV460   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne RS422/TTL/HTL na 8 samostatných výstupov RS422/TTL/HTL. Galvanické oddelenie vstupu.Ochrana proti skratu símača RS422/TTL/HTL RS422/TTL/HTL 24VDC
GV461   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne RS422/TTL/HTL na 4 samostatných výstupov RS422/TTL/HTL. Galvanické oddelenie vstupu. Ochrana proti skratu símača. RS422/TTL/HTL RS422/TTL/HTL 24VDC
GV470   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne RS422/TTL/HTL na 8 samostatných výstupov RS422/TTL/HTL. Galvanické oddelenie vstupu. RS422/TTL/HTL RS422/TTL/HTL 24VDC
GV471   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne RS422/TTL/HTL na 4 samostatných výstupov RS422/TTL/HTL. Galvanické oddelenie vstupu. RS422/TTL/HTL RS422/TTL/HTL 24VDC
GV480   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne RS422/TTL/HTL na 8 samostatných výstupov RS422/TTL/HTL. Galvanické oddelenie výstupu (každý samostatne). RS422/TTL/HTL RS422/TTL/HTL 24VDC
GV481   Prevodník z inkrementálneho snímača úrovne RS422/TTL/HTL na 4 samostatných výstupov RS422/TTL/HTL. Galvanické oddelenie výstupu (každý samostatne). RS422/TTL/HTL RS422/TTL/HTL 24VDC
  GI210   Prepínač medzi dvoma SSI signálmi na jeden SSI-Master, automatická synchronizácia 2x SSI SSI-Master 24VDC
Rozhrania pre SinCos enkódery SV210   Prevodník- rozbočovač signálu SinCos na inkrementálne stopy. Možnosť voľby výstupnej úrovne imkrementálnej stopy TTL,HTL. Vstupná frekvencia do 0,5MHz. SinCos 1Vpp SinCos 1Vpp + 2x TTL-RS422/HTL 17-30VDC
SV211   Prevodník- rozbočovač signálu SinCos na 4x SinCos stopy. Vstupná frekvencia do 0,5MHz. SinCos 1Vpp 4x SinCos 1Vpp 17-30VDC
SI251   Prevodník- interpolátor z SinCos na vstupe na inkrementálny kvadratický signál. Možnosť voľby úrovne na výstupe TTL/HTL. Interpolácia nastaviteľná v rozsahu 1:5 až 1:50, Deliaci faktor 1:1 až 1:128. SInCos max 400kHz, kvadratický výstup do 4MHz. SinCos 1Vpp RS422/TTL/HTL 18-30VDC

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie MOTRONA pre Slovensko