header-object

Prehľad S-DIAS modulov

SIGMATEK

CPU & KOMUNIKÁCIA
CP 102 Procesor (technológiou EDGE2), 1x Ethernet, 1x CAN, 1x USB-OTG (On-the-Go)
CP 111/PS 101 Procesor (technológiou EDGE2), microSD, 1x Ethernet, 2x VARAN výstup, 1x CAN, 1x USB zariadenie, 1x USB
Host
CP 112/PS 101 Procesor (technológiou EDGE2), microSD, 2x Ethernet, 1x VARAN výstup, 1x CAN, 1x USB zariadenie, 1x USB
Host
CP 311 Procesor (technológiou EDGE2), microSD, 1x Ethernet, 2x VARAN výstup, 1x CAN, 1x USB Hostitel, 1x USB
OTG, zbernica napájacieho napätia
CP 312 Procesor (technológiou EDGE2), microSD, 2x Ethernet, 1x VARAN výstup, 1x CAN, 1x USB Host, 1x USB OTG,
zbernica napájacieho napätia
VI 021 komunikácia, 1x VARAN-Vstup, 1x VARAN-výstup, 24 V DC napájanie
ROZHRANIA & ROZBOČOVAČE
ICA 011 1x CAN
ICA 012 1x CAN (galvanicky oddelený)
IIO 041 4x SDCI porty podľa IEC 61131-9 (IO-link), 4 digitálne vstupy 24 V DC, 0.5 ms
IPN 021 1x Profinet I/O Vstup, 1x Profinet I/O Výstup
ISE 021 1x RS232, 1x RS485
ISE 031 1x RS232, 1x RS485, 1x TTY
SE 051 Ethernet-Switch (RJ45), 1x Vstup, 4x Výstup
SV 141 1x VARAN Vstup, 4x VARAN Výstup
DIGITÁLNE VSTUPY
DI 080 8x Vstup 24 V DC, 5 ms
DI 160 16x Vstup 24 V DC, 5 ms
DI 169 16x čítací Vstup, spína zem, 24 V DC, 50 μs
DI 200 20x Vstup 24 V DC, 5 ms
DI 202 4x čítací vstup 24 V DC, 10 ps, 16x Vstup 24 V, 0.5 ms
DI 203 20x Vstup 24 V DC, 0.5 ms
DI 205 20x Vstup, spína zem, 24 V DC, 5 ms
DIGITÁLNE VÝSTUPY
TO 081 8x Výstup 24 V DC, 0.5 A, odolné voči skratu
TO 127 12x Výstup 24 V DC, 1.7 A, odolné voči skratu, opticky oddelené výstupy
TO 161 16x Výstup 24 V DC, 0.5 A, odolné voči skratu
PW 022 2x PWM Výstup 18-30 V DC, spína 24 V, modulácia šírky impulzov, nastavitelná frekvencia 30.5 Hz - 20 kHz
PW 161 16x Výstup 18-52 V DC, spína zem, 0.5 A, modulácia šírky impulzov , frekvencia 20 kHz
RO 041 4x relé výstup 230 V AC, 6 A alebo 24 V AC, 6 A (spínací kontakt)
RO 051 5x relé výstup 115 V AC, 6 A alebo 24 V AC, 6 A (prepínací kontakt)
DIGITÁLNY MIX
DM 046 4x Vstup 24 V DC, 5 ms, 4x Výstup 24 V DC, 1.7 A, odolné voči skratu, galvanicky oddelené výstupy
DM 081 4x Vstup 24 V DC, 5 ms, 4x Výstup 24 V DC, 0.5 A, odolné voči skratu
DM 161 8x Vstup 24 V DC, 5 ms, 8x Výstup 24 V DC, 0.5 A, odolné voči skratu
DM 162 4x Vstup 24 V DC, 5 ms, 4x Vstup s funkciou počítadla/merania času, 8x Výstup 24 V, 0.5 A, odolné voči skratu
DM 167 8x Vstup 24 V DC, 5 ms, 8x Výstup 24 V DC, 1.7 A, odolné voči skratu, opticky oddelené výstupy
ANALÓGOVÉ VSTUPY
AI 022 2x tenzometrické vstupy (24 bitové)
AI 040 4x vstupy pre snímače vibrácií s rozhraním IEPE, monitorovanie stavu
AI 043 4x Vstup PT100/PT1000/KTY
AI 046 4x Vstup ± 11 V DC alebo ±1.1 V DC (18 bitov)
AI 047 4x Vstup 0-22 mA alebo 4-22 mA (18 bitov)
AI 075 6x Vstup ± 10 V DC (16 bitov), 1 KTY/PT1000 teplotný Vstup
AI 0812 8x Vstup PT1000/KTY (16 bitov)
AI 084 8x Vstup, 0-20 mA (16 bitov)
AI 088 8x vstupy tepelných prvkov 0-40 mV (16 bitov)
ANALÓGOVÉ VÝSTUPY
AO 026 2x Výstup ±10 V DC alebo 0-20 mA (16 bitov), voliteľný každý kanál samostatne
AO 046 4x Výstup ±10.8 V DC alebo 0-21.6 mA (16 bitov), voliteľný každý kanál samostatne
AO 081 8x Výstup ±10 V DC (12 bitov)
ANALÓGOVÉ MIX
AM 221 2x Vstup ±10 V DC (16 bitov), 2x Výstup ±10 V DC (12 bitov), 1x referenčný výstup 10 V DC, max. 5 mA
AM 222 2x Vstup 0-20 mA (16 bitov), 2x Výstup 0-20 mA (12 bitov)
AM 441 4x Vstup ± 10 V (16 bitov), 4x Výstup ± 10 V (12 bitov), 1 referenčný výstup 10 V, max. 10 mA
AM 442 4x Vstup, 0-20 mA (16 bitov), 4x Výstup 0-20 mA (12 bitov)
DIGITALNO-ANALÓGOVÉ: MIX
IO 011 6x digitálny vstup (0.5 ms), 8x digitálny výstup (0.5 A), 1x analóg vstup (±10 V DC), 1x analógový vstup (0-20
mA)
ČÍTAČE & POLOHA & POZÍCIA
DI 204 2x ABR čítač , TTL signál, 10 mikrosekúnd, 14x digitálny vstup 24 V DC, 0.5 ms
FC 021 2x digitálny RS422 vstup, 2x digitálny TTL vstup galvanicky oddelený, 2x digitálny HTL vstup galvanicky
oddelený, všetky vstupy s funkciou počítadla
NC 100 Inkrementálny enkóder, 1 ABR čítač, TTL/RS422, napájanie pre enkóder 5 V, 4x digitálne vstupy 24 V, 10 ps,
4x digitálny výstup 24 V, 2 A
SI 021 2x SSI absolútny enkóder (až do 32 bitov)
TS 041 Modul Transsonar pre 4 systémy merania vzdialenosti, protokol DPI / IP
TS 051 Modul Transsonar pre 5 systémy merania vzdialenosti, protokol DPI / IP
POHYB & POHONY
DC 061-1 Výstupný stupeň pre servomotor, resolver vstup, 6 A kontinuálny/ špička prúd 15 A, 48 V DC, ovládanie brzdy,
STO
DC 062 Výstupný stupeň pre servomotor, incrementálny enkóder vstup, 6 A kontinuálny/ špička prúd 15 A, 48 V DC,
ovládanie brzdy, STO
SR 020 Regulátor prúdu jednosmerného motora, napájanie 12-30 V, 0-3,5 A, výkonový LED výstup 0-350 mA
SR 022 Regulátor prúdu jednosmerného motora, napájanie 12-30 V, 0-3,5 A ;1 incrementálny enkóder vstup, 3x
digitálny vstup
ST 011 Riadenie pre krokový/ servo motor, 1x inkrementálny snímač, 2x digitálny vstup, 2x bezpotenciálne digitálne
výstupy
ST 151 Výstupný stupeň pre krokový motor, 50 V DC, 5 A, inkrementálny enkóder vstup, 2 vstupy aktivácie (STO), 2
blokovanie / digitálne vstupy
ŠPECIÁLNE FUNKCIE
DEE 021 3x napäťový vstup, 12x prúdový vstup, 1x VARAN Vstup, 1x VARAN Výstup (voliteľný Ethernet), 1x CAN,
záznam spotreby
DM 811 1x absolútny tlak Vstup 0-1600 mbar, 1 PT100, 8x digitálny vstup 24 V DC, 0.5 ms
DM 822 2x differenčné meranie tlaku vstup -2068 mbar ... +2068 mbar, 8x digitálny vstup 24 V DC, 0.5 ms
EZ 101 10 digitálnych vstupov pre implementáciu rozhrania Euromap
EZ 102 10 digitálnych výstupov pre implementáciu rozhrania Euromap
EZ 122 12 digitálnych výstupov pre implementáciu rozhrania Euromap
KL 090/KL 091 Rozvetvenie potenciálu: 9x 0 V (GND), 9x 24 V DC, obmedzenie prúdu
KL 180 Rozvetvenie potenciálu 18x 0 V GND
KL 181 Rozvetvenie potenciálu 18x 24 V DC
PSB 001 Rozšírenie napájania
RC 001 1x hodiny reálného času
BL 011 Prázdny modul
BEZPEČNOSŤ
SCP 111 Kontrolér bezpečnosti, 1x USB zariadenie, microSD slot
SDI 101 10x bezpečnostný digitálny vstup 24 V DC, 0.5 ms
SIB 061 Bezpečnostný vstupný box pre decentralizované čítanie bezpečnostných signálov, 6x bezpečnostné digitálne
vstupy 24 V DC, 0,5 ms
STO 081 8x bezpečnostné digitálne výstupy 24 V DC, max 2 A, odolné voči skratu
SDM 081 6x bezpečnostný digitálny vstup 24 V DC, 0.5 ms, 2x bezpečnostný digitálny výstup 24 V DC, max 2 A
SRO 021 2x bezpečnostný relé výstup, max. 30 V DC, max. 6 A
SSI 021 Vyhodnotenie dvoch SSI signálov absolútneho snímača (až 32 bitov)
SNC 021 Vyhodnotenie 2 signálov inkrementálneho snímača (až 16 bitov), napájanie snímača 5 V, frekvencia čítača
do 3 MHz

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie SIGMATEK pre Slovensko a Českú republiku