header-object

Aktívne kontaktné príruby

FerRobotics

Typ ACF 110-04 ACF 110-10 ACF 120-05 ACF 120-10
Obrázok acf 110 04 acf 110 10 acf 120 05 acf 120 10
Váha 3,2 kg 3,5 kg    5,4 kg   5,9 kg
Max. sila 100 N 100 N   500 N   500 N
Max. zdvih 35 mm 100 mm   50 mm   100 mm
Krytie IP65

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie FerRobotcis pre Slovensko