header-object

SAFELINE

DINA

DINA-Imagefilm Still Logoaniamtion- 02

Safeline je určený pre použitie v strojoch a zariadeniach na ochranu obsluhy pred potenciálnym nebezpečenstvom a ochranu zariadenia pred zničením.

safeline
Blizšie informácie o produkte 
Hardwarové informácie 

safeline casing

  

Safeline je umiestnená v kovovom ráme a je možné ju upevniť
pomocou pružinových svoriek na DIN lištu. Jednotlivé moduly sú zásuvné.

Zariadenie je k dispozícii vrôznych veľkostiach v závislosti na počte použitých modulov.

Naraz je možné použiť až 15 modulov.

 

K dispozícií sú rámy s 2, 3, 5, 7, 9, 13 a 15 slotmi. Nevyužité sloty sú uzavreté záslepkou.
Všetky moduly sú spojené redundantným zbernicovým systémom.

Pre splnenie požiadaviek na širokom rozsahu sú k dispozícii

rôzne moduly s rôznymi funkciami.

 

Safeline disponuje rôznymi zbernicovými modulmi. Rôzne bezpečnostné funkcie sú k dispozícii: logické moduly, časovače, bezpečnostné obvody, voliče režimu, generátory,  komparátory, spätná väzba, reštart, blokovanie atď.

 

dina safeline modules 

 

 

 

 

Je k dispozícií veľa bezpečnostných digitálnych
a analógových vstupov, polovodičových a kontaktných výstupov. Všetky polovodičové výstupy sú odolné voči preťaženiu a skratu. Spínací stav všetkých I/O terminálov a napájacie napätie sú indikované LEDkami.

 

Napájací zdroj (24 V DC) je pripojený k terminálom A1/A2 na centrálnom module pre všetky moduly.

Pre napájanie polovodičových výstupov na funkčných moduloch s 24V DC je určený terminál P.

 

Užívateľská aplikácia je konfigurovateľná so Safeline Designer na PC. Aplikácia je prenesená pomocou USB alebo rozhrania COM na centrálnom module.

Designer je softvér vyvinutý spoločnosťou DINA Elektronik. Užívateľské aplikácie, návod na obsluhu, Designer a ďalšie dokumenty môžu byť uložené na pamäťovom médiu. Toto médium pracuje ako hard disk.Použitý

 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Dina pre Slovensko a Českú republiku