header-object

Bezpečnostné bariéry

HECTO SYSTEMS

Hecto
Hecto

Optimálne riešenie zabezpečenia strojov pred nepovolaným vstupom človeka do zóny s rizikom úrazu poskytujú svetelné bezpečnostné bariéry. Svetelná bezpečnostná bariéra, tak ako každá technická pomôcka, ktorá slúži na skvalitnenie pracovno-technologického postupu, podlieha neustálemu vylepšovaniu s ohľadom na stupeň technického pokroku. Firma Hecto Systems prináša novú generáciu svetelných bezpečnostných bariér triedy 2 a 4.
 
 
Hecto Systems produkty majú aj tieto špeiálne vlastnosti

  • Podpora muttingu
  • LED signalizácia intenzity signálu
  • Automatický alebo manuálny reštart

Bezpečnostné bariéry

 

HECTO SYSTEMS

ObrázokTypPDFBezpečnostná triedaPracovný rozsahRozlíšenieDosahPrídavné funkciePripojenieKrytie
nC1HTB5   4 80..1500 mm 14, 20, 30, 35, 40, 50 mm 0,1 - 5 m Podpora muttingu, LED signalizácia intenzity signálu, restart, test, OSSD 1×M23 (12pin) + 1×M23 (16pin) IP 65
HTB3   2 80..1500 mm 14, 20, 30, 35, 40, 50 mm 0,1 - 5 m Podpora muttingu, LED signalizácia intenzity signálu, restart, test, OSSD 1×M23 (12pin) + 1×M23 (16pin) IP 65
HTBR5   4 80..1500 mm 14, 20, 30, 35, 40, 50 mm 0,1 - 5 m Bez prídavných funkcií 2×M12 (5pin) IP 65
HTBR3   4 80..1500 mm 14, 20, 30, 35, 40, 50 mm 0,1 - 5 m Bez prídavných funkcií 2×M12 (5pin) IP 65
HTBL5   4 80..1500 mm 14, 20, 30, 35, 40, 50 mm 0,3..17 m Podpora muttingu, LED signalizácia intenzity signálu, restart, test, OSSD 1×M23 (12pin) + 1×M23 (16pin) IP 65
HTBL3   2 80..1500 mm 14, 20, 30, 35, 40, 50 mm 0,3..17 m Podpora muttingu, LED signalizácia intenzity signálu, restart, test, OSSD 1×M23 (12pin) + 1×M23 (16pin) IP 65
HTBLR5   4 80..1500 mm 14, 20, 30, 35, 40, 50 mm 0,3..17 m Bez prídavných funkcií 2×M12 (5pin) IP 65
HTBLR3   4 80..1500 mm 14, 20, 30, 35, 40, 50 mm 0,3..17 m Bez prídavných funkcií 2×M12 (5pin) IP 65
HTBU5   4 0..1950 mm 1, 2, 3, 4 - lúč 4..60 m Podpora muttingu, LED signalizácia intenzity signálu, restart, test, OSSD 1×M23 (12pin) + 1×M23 (16pin) IP 65
HTBU3   2 0..1950 mm 1, 2, 3, 4 - lúč 4..60 m Podpora muttingu, LED signalizácia intenzity signálu, restart, test, OSSD 1×M23 (12pin) + 1×M23 (16pin) IP 65
HTBS5   4 0..1950 mm 1, 2, 3, 4 - lúč 0,2..5 m Podpora muttingu, LED signalizácia intenzity signálu, restart, test, OSSD 1×M23 (12pin) + 1×M23 (16pin) IP 65
HTBS3   2 0..1950 mm 1, 2, 3, 4 - lúč 0,2..5 m Podpora muttingu, LED signalizácia intenzity signálu, restart, test, OSSD 1×M23 (12pin) + 1×M23 (16pin) IP 65
HTBSR5   4 0..1950 mm 1, 2, 3, 4 - lúč 0,2..5 m Bez prídavných funkcií 2×M12 (5pin) IP 65
HTBSR3   2 0..1950 mm 1, 2, 3, 4 - lúč 0,2..5 m Bez prídavných funkcií 2×M12 (5pin) IP 65

Bezpečnostné relé

 

HECTO SYSTEMS

ObrázokTypPDFBezpečnostná triedaNapájanieVýstupKrytie
nC1AC02   4 230 VAC 2×24 VDC IP 65

Zdroj

 

HECTO SYSTEMS

ObrázokTypPDFBezpečnostná triedaNapájanieVýstupKrytie
zdrojAL01   4 230 VAC 2×24 VDC nezávysle IP 65

Príslušenstvo

 

HECTO SYSTEMS

ObrázokPDFObsah
pris   Zrkadlá, konektory, káble, montážne svorky
las   Zameriavací laser na požiadanie na bariéru

Návod

 

HECTO SYSTEMS

 PDFPopis
   
 
 
 
 
 
 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie HECTO SYSTEMS pre Slovensko