header-object

Automatizované programovanie robotov

Convergent-IT

Automatizované programovanie, rýchlejšie a jednoduchšie oproti „ručnému“ programovaniu, ktoré je časovo náročné. WYSIWYG: zníženie nákladov testovanie / optimalizáciu. Overenie pomocou SW nahradí metódu pokus-omyl. SW pre „nemožnú“ automatizáciu nových aplikácií, osvedčený miliónmi vygenerovaných programov.

 

 

AUTOMAPPPS-Offline

Softvér pre rýchlejšie a jednoduchšie programovanie v režime offline. Automatizované predchádzanie kolíziám, plánovanie pohybu, simulácia WYSIWYG a.s.o.. Zjednodušenie a urýchlenie programovania robotov a návrhu buniek v porovnaní s bežnými OLP.

 

 

 • minimalizácia času a nákladov na programovanie robota
 • jednoduché použitie pre ne-expertov, know-how vstavaného procesu
 • skrátenie času na testovanie
 • skrátenie času cyklu, zmenšenie priestoru a zníženie HW požiadaviek
 • efektívne sledovanie trasy a možnosť bunky s viacerými robotmi

convergent it 

AUTOMAPPPS-Reactive

Automatizované programovanie v reálnom čase: Generovanie robotických programov v priebehu niekoľkých sekúnd - až 1000-krát rýchlejšie ako konvenčné. Automatizujte rôzne druhy procesov, ktoré sa bežne automatizujú len veľmi ťažko: opracovanie ostrých hrán na základe vision systému, korekcia tvaru a náprava zistených defektov počas procesu.

 

 

 • automatizuje nové, reaktívne aplikácie
 • kompenzuje veľké odchýlky
 • podporuje nákladovo efektívne sledovanie trasy
 • minimálny reakčný čas
 • skrátenie času cyklu
 • plne automatizované programovanie v sekundách

convergent it 2 

AUTOMAPPPS-Bin-Picking

Riešenie pri plánovaní pohybu bin-picking-u a vizuálneho pick-and-place. Započítava celý robot s jeho rýchlosťami, presnosťou a hranicami zrýchlenia, nielen gripper alebo časti robota.

 

 

 • robustné uchopenie, optimalizované pohyby robota, rýchlejšie cyklické časy, menšie robotické bunky
 • pre takmer všetkých výrobcov robotov
 • nezávislé od vybraných snímačov
 • rýchla optimalizácia - pri návrhu a nábehu robotické buniek, lokálny aj vzdialený prístup
 • on-line plánovač doplnený o rôzne nastavovacie nástroje

convergent it 1 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Covergent-IT pre Slovensko