header-object

duAro SCARA Kolaboratívny robot s dvoma ramenami 

KAWASAKI ROBOTICS

ObrázokTypKatalóg
PDF

Počet
ramien

HmotnosťNosnosť 

Dosah
ramena

Opakovateľná
presnosť

Montážny
spôsob

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie KAWASAKI ROBOTICS pre Slovensko