header-object

Indukčné snímače

PROXITRON

Indukčné snímače slúžia na bezkontaktné snímanie kovových predmetov. Princíp snímania indukčného snímača je založený na ovplyvňovaní striedavého elektromagnetického poľa okolitými kovovými predmetmi. Prítomnosť alebo neprítomnosť kovových objektov je monitorovaná v definovanej vzdialenosti od snímača. Indukčné snímače sa vyrábajú aj v prevedení s analógovým výstupom.

Proxitron produkty s extra charakteristikami alebo pre špeciálne aplikácie:

  • snímače s programovateľnými výstupmi pre rozpoznanie vzoriek, počítanie kusov, predlžovanie impulzov, blokovanie, monitorovanie rýchlosti alebo zastavenia
  • špeciálne snímače pre snímanie hladín rôznych materiálov
  • externé vyhodnocovacie zariadenia.
Proxitron1-1Proxitron1-2

Štandardné indukčné snímače

PROXITRON

Obrázok Puzdro PDF Montáž Snímacia vzdialenosť Prevedenie Vodivosť Napájanie Pripojenie Krytie Pracovná teplota
M12 M12   tienený 3 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+150 °C
M18 M18   tienený 5 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+120 °C
  tienený 5 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -40...+175 °C
  tienený 5 mm AC/DC 2-vodič NO 20...250 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
M30 M30   tienený 10 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+120 °C
  tienený 10 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -40...+175 °C
  tienený 15 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...55 V DC kábel IP 67 -25...+100 °C
  tienený
netienený
10 mm
15 mm
AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC kábel
konektor M12
IP 67 -25...+70 °C
PG 36 PG 36   tienený 20 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...80 V DC kábel IP 67 -20...+80 °C
  tienený 20 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
M50 M50   tienený 20 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+175 °C
Ø 54 mm Ø 54 mm   netienený 35 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
  netienený 35 mm DC 4- vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
Ø 80 mm Ø 80 mm   netienený 50 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+100 °C
  netienený 60 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...55 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
  tienený 40 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
  tienený 40 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
Ø 100 mm Ø 100 mm   netienený 60 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
  netienený 60 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...80 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
  netienený 70 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
  netienený 70 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
Ø 110 mm Ø 110 mm   netienený 70 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC kábel IP 67 -25...+70 °C
  netienený 70 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
Ø 130 mm Ø 130 mm   netienený 80 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
  netienený 80 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
Ø 163 mm Ø 163 mm   netienený 100 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
Ø 200 mm Ø 200 mm   netienený 120 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
Ø 240 mm   netienený 80 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC kábel IP 67 -25...+70 °C
UniProx 40×40×120
mm
UniProx
  netienený 20 mm AC/DC 2-vodič NO/NC 20...250 V AC/DC svorkovnica IP 67 -25...+70 °C
  netienený 20 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC svorkovnica IP 67 -25...+70 °C

Plošné indukčné snímače

PROXITRON

Obrázok Puzdro PDF Montáž Snímacia vzdialenosť Prevedenie Vodivosť Napájanie Pripojenie Krytie Pracovná teplota
plošný 80 mm 480×86×60
mm
  netienený 80 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC konektor M12 IP 65 -25...+70 °C
plošný 100 mm 880×140×75
mm
  netienený 100 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+80 °C
plošný 120 mm 280×150×68
mm
  netienený 120 mm DC 4-vodič PNP
NO/NC
10...55 V DC konektor M12 IP 67 -25...+70 °C
plošný 200 mm 320×320×85
mm
  netienený 200 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC konektor 7/8″ IP 67 -10...+80 °C
  netienený 200 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+60 °C
podľa vzdialenosti podľa sním.
vzdialenosti
  netienený 130...250 mm DC 3-vodič PNP
NO
10...55 V DC kábel IP 65 -25...+70 °C
  netienený 130...250 mm AC 2-vodič NO 230 V AC kábel IP 65 -25...+70 °C

Analógové snímače

PROXITRON

Obrázok Puzdro PDF Montáž Snímacia vzdialenosť Výstup Napájanie Pripojenie Krytie Pracovná teplota
analógové M30, PG36, Ø 54 mm, Ø 80 mm, 150×200 mm   tienený
netienený
0...10 mm, 0...20 mm, 0...50 mm, 0...120 mm 0...10 V
0...20 mA
4...20 mA
rôzne kábel
konektor
IP 65
IP 67
rôzne

Snímače otáčok

PROXITRON

Obrázok Puzdro PDF Montáž Snímacia vzdialenosť Prevedenie Vodivosť Napájanie Pripojenie Krytie Pracovná teplota
M30 M30   netienený 15 mm AC/DC 2-vodič NO 20...260 V AC/DC kábel IP 67 -25...+70 °C
  netienený 15 mm DC 4-vodič PNP
NO
10...30 V DC kábel IP 67 -25...+70 °C
riadiace jednotky riadiace jednotky   riadiace jednotky k snímačom otáčok

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Proxitron pre Slovensko