header-object

Bezkontaktný prenos dát

VAHLE

Systém VAHLE Powercom® CPS®
pre bezkontaktný prenos energie s integrovaným bezkontaktným prenosom dát

V mnoha případech vyvstává potřeba zajistit mobilnímu spotřebiči dopravního, transportního, nebo přepravního zařízení nejen bezkontaktní přenos energie pro jeho pohonné motory, ale také bezkontaktní přenos dat (řídících a ovládacích signálů) z centrální SPS-řídící jednotky.

 

Vzhledem k omezenému použití volného rádiového signálu, citlivého k rušení, poskytuje primární vodič využití nejen pro bezkontaktní přenos energie, ale i pro současný bezkontaktní přenos dat.

Tento koncept integrovaného datového přenosu, VAHLE Powercom® CPS®, je dimenzován pro bezporuchový přenos dat s přenosovým výkonem 187,5 kBit/s na základě obvyklého průmyslového propojovacího rozhraní RS485, jako např vykazuje systém sběrnice dat Profibus DP nebo FMS podle EN50170.

cps datenuebertragung-obr 16

 

Výhody bezkontaktního přenosu dat systémem VAHLE Powercom® CPS®:

 • vzhledem k současnému využití primárního vodiče pro přenos energie a dat, nejsou podél pojezdové dráhy potřebné žádné přídavné komponenty
 • absolutně bezporuchový přenos dat kvůli přenosovému výkonu 187,5 kBit/s, a tím velkému kmitočtovému odstupu, ve srovnání s běžným rádiovým přenosem
 • variabilní přizpůsobení dodatečným změnám počtu transportních prostředků nebo dodatečným stavebním úpravám prostoru jejich provozu
 • plně transparentní přenos dat bez zásahu do programovacího software

 

VAHLE Powercom® CPS® - oblasti použití:

 • samořiditelné transportní systémy (FTS)
 • elektrické podvěsné dráhy (EHB)
 • posuvné montážní plošiny
 • kolejnicová přepravní zařízení
 • třídící technika
 • technika v čistých provozech
 • výtahová technika
Systém VAHLE Powercom®
pre bezkontaktný prenos dát v spojení s trolejovým vedením alebo krúžkovými zberačmi

Powercom® je systém bezkontaktního přenosu dat, který je možné použít nejen se systémem CPS® pro bezkontaktní přenos energie, ale i ve spojení s klasickým přívodem energie trolejovým vedením nebo kroužkovými sběrači proudu.

 

Powercom® byl vyvinut pro automatizované dopravní systémy v technologii pohybu materiálu a výrobků. Umožńuje nepřerušovaný a cenově výhodný bezkontaktní přenos dat mezi centrální řídící jednotkou a automatizovanými spotřebiči na dopravních zařízeních.

vahle powercom 485-obr 19

 

Výhody bezkontaktního přenosu dat systémem VAHLE Powercom®:

VAHLE Powercom® je modem zajišťující jistý a bezporuchový přenos dat v přenosovém režimu poloduplexního provozu (Halb Duplex) prostřednictvím trolejového vedení nebo kroužkových sběračů proudu. Pracuje v průmyslovém rozhraní RS 485 a nepotřebuje žádný adresář sběrnice dat.

 • je jistý: díky speciální technologii VAHLE vzniká samočistící efekt, který zaručuje bezporuchový provoz
 • je rychlý: přímý přenos dat s prodlevou max. 2 -3 bity
 • je jednoduchý: po montáži modemu Powercom® 485 je funkční ihned po napojení (plug and play)
 • je adaptibilní: modem Powercom® 485 HD s analýzou zapojení a montáží

 

Modemy Powercom® 485 a Powercom® 485 HD

Přenosové modemy Powercom® 485 a Powercom® 485 HD pracují v přenosovém režimu poloduplexního provozu (Halb Duplex), v rozhraní RS 485.

Vhodný systém sběrnice dat je Profibus DP nebo FMS (poř.Profisafe, MPI, Suconet a další), připojení na rozhraní podle údajů výrobce sběrnice dat,

Připojení na trolejové vedení prostřednictvím stíněného vedení a dvojitých proudových sběračů.

Úbytek napětí je max. 10%.

Použití v provozní teplotě -20°C až +50°C.

Přenosový výkon je 19,2 kBit/s (Powercom® 485), nebo nastavitelný od 19,2 do 187,5 kBit/s (Powercom® 485 HD).

Přenosová vzdálenost je do 5000 m (Powercom® 485), nebo do 200 m (Powercom® 485 HD).

 

VAHLE Powercom® - oblasti použití:

 • přepravní zařízení
 • čističky odpadních vod
 • velkoformátová vratová zařízení
 • zavážecí zařízení
 • regálová obslužná zařízení
 • podvěsné dráhy
Systém SMG
pre bezkontaktný prenos dát

Označení SMG (Slotted Microwave Guide) znamená bezkontaktní přenos dat chráněným mikrovlnným dutým vodičem.

Systém SMG je vhodný, vzhledem k jeho variabilnímu nasazení pro mnoho oblastí použití pro bezkontaktní a nerušený přenos dat vysokých přenosových výkonů až do 10 MBit/s a přenosové frekvence až 2,4 GHz pro všechna automaticky řízená pojízdná zařízení.

 

SMG všeobecně

Původně byl tento systém vyvinut společností MBB (dnes DASA) pro magnetickou visutou dráhu Transrapid. Koncem roku 1994 toto komplexní obchodní odvětví převzal VAHLE. V současnosti je na základě tohoto systému celosvětově provozováno více než 3000 provozních zařízení.

VAHLE tento systém neustále vyvíjí a zdokonaluje a oblast jeho použití se tak stále rozšiřuje. Aplikace systému SMG je nyní už možná pro všechna počítačová rozhraní, popř. rozhraní SPS skříňových rozvaděčů primárního obvodu..

titel smg-obr 20

 

Robustní provedení dutého vodiče umožňuje bezporuchové použití také v mimořádně náročných provozních nebo výrobních podmínkách, např. v ocelárnách, hutích, koksárnách a přístavech.

Hospodárnost systému začíná už u jednokanálového přenosu a nízkého přenosového výkonu a snadné modulární sestavení dutého vodiče umožňuje rovněž cenově výhodný přenos při středních a vysokých přenosových výkonech a stejně tak kombinaci vícekanálových přenosů. Ve spojení s VAHLE systémy přívodu proudu pro dodávku energie, představuje SMG technologie přenosu dat nejvýkonnější kombinaci přenosu energie a dat pro rozličná použití v automatizované technice.

 

SMG profil z průtlačně lisovaného hliníku slouží jako vysokofrekvenční přenosové médium. Jeho speciální profil je dimenzován na frekvenci 2,4 GHz a vykazuje minimální zeslabení signálu. Signál je veden ze stacionárního zesilovače kabelem k stacionární anténě, a je přenášen SMG profilem k mobilní anténě, která dále předává signál mobilnímu zesilovači na mobilním spotřebiči.

 

Standartní délka profilu je 6 m, dodávka kratších délek je možná, profil lze tvarovat do vertikálních i horozontálních oblouků.

 

Podle vlivu prostředí je hliníkový profil SMG možné dodat:

- bez povrchové úpravy pro použití ve vnitřním prostředí v běžných provozních podmínkách

- s eloxovaným povrchem pro použití ve venkovním prostředí s malým zatížením provozních podmínek

- se speciálním nátěrem pro použití v prostředí ztížených pracovních podmínek (provozy s kyselinou sírovou, hydroxidem draselným, rozmrazovací kapalinou, detoxikační emulzí, pohonnými hmotami)

 

Charakteristické vlastnosti systému SMG:

 • odolnost proti rušení, daná uzavřeností profilu
 • provoz bez údržby
 • společná montáž SMG profilů, VAHLE trolejí a trolejových vedení a CPS systému
 • bezchybný přenos vysokých přenosových výkonů až do 10 MBit/s
 • současný přenos až v šesti datových kanálech v duplexním, oboustranně současném provozu
 • vzdálenost přenosu až 1000 m bez průběžného zesilovače díky vysoké dynamice vysílací a přijímací sestavy
 • snadná adaptace na stávající počítačové obvody a možnost rozšíření díky modulárnímu uspořádání
 • přenos nouzového vypnutí podle kategorie blokování 1, stupně bezpečnosti 3
 • napojení více mobilních zařízení k jednomu SMG vodiči
 • přenos nezávisle na rychlosti mobilního zařízení
 • žádná omezení kvality přenosu vnějšími vlivy, jako např.teplotou, vlhkostí, deštěm, mlhou, prachem atd.
 • vhodný také pro pojezdové trasy s oblouky, přerušeními a výhybkami

 

SMG - oblasti použití:

 • jeřábová technika (automatizované jeřáby, procesní jeřáby, kontejnerové jeřáby)
 • bezpečnostní technika ( mobilní videokontrola, kontrola na střelnicích)
 • centra distribuce zboží (letištní cargo překladiště, kompletační zařízení)
 • doprava osob (panoramatické dráhy, automatizované přivaděče)
 • výtahová technika (osobní výtahy, šikmé výtahové dráhy)
 • dopravní technika a tok materiálu (velkokapacitní regálové sklady, regálové zakladače, výrobní linky)
 • zábavní a studiová technika (osvětlovací zařízení, mobilní jevištní zařízení, sportovní zařízení)

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko a Českú republiku