header-object

Elektronické brzdy

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Monitoruje Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
MBG MBG   230, 400 V AC     10 až
35 A
       
BG BG   230 V AC     20 až
2000 A
       

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko