header-object

Meracie svetelné závory

DUOmetric

compact

Systém Compact

Kontrolér LVE (externý)

Profily LI

comfort

Systém Comfort

Kontrolér LVX (externý)

Profily LI

speed

Systém Speed

Kontrolér FAW (externý)

Profily LF

Využitie

lGrafik 27 1

mGrafik 01 1

mGrafik 02 1

mGrafik 04 1

mGrafik 06 1 

mGrafik 10 1 

mGrafik 18 1 

mGrafik 25 2 

 sGrafik 12 1

 sGrafik 13 1

sGrafik 26 1

mGrafik 05 1 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie DUOmetric pre Slovensko a Českú republiku