header-object

Montáž a uvedenie do prevádzky, ENGINEERING

VAHLE

rad 3d-obr 29

Montáž systémů pro přívod energie a dat je prováděna prostřednictvím odborně zaškolených pracovníků spolupracujících specializovaných montážních firem.

 

Nabídka montážních firem není omezena pouze na montáž těchto zařízení, ale i na provádění údržby a servisu, výměnu opotřebovaných dílů a zprovoznění zařízení.

 

V případě montážních prací většího rozsahu lze využít i pracovní montážní skupiny přímo od společnosti VAHLE, jejíž pracovníci mají zkoušky podle OHSAS 18001 nebo SCC 2006.

 

Pro technické poradenství a technická řešení podle individuálních zadání zákazníků je k dispozici početný tým odborníků společnosti VAHLE, který na základě mnohaletých zkušeností s navrhováním rozmanitých řešení pro přívody proudu a dat pro širokou škálu zařízení, provozovaných v různých pracovních podmínkách, nabízí k dispozici know - how společnosti VAHLE.

 

Tento tým odborníků se zaměřuje jak na vývoj a zdokonalování stávajících výrobků a systémů, tak i na vývoj nových výrobků a systémů.

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko a Českú republiku