header-object

 

< td rowspan="3"> < td > < td > 

Druseidt

Ručné akumulátorové náradie


Elektrohydraulické lisovacie a rezacie náradie Druseidt je urcené pre aplikácie
v priemysle a pre remeselníkov.
Poskytuje vynikajúce riešenie pre mobilné nasadenie a na miesta tažko dosiahnutelné.
Vyznacuje sa štandartným LI-on akumulátorom, ale aj moderným typom rozhrania
USB k bežným PC systémom. Spolu s dodávaným analyzacným softvérom môžeme
napríklad kontrolovat pocet a možné chyby výliskov.
Základné delenie akumulátorového lisovacieho a rezacieho náradia :
1. akumulátorové náradie s výmennou hlavou
2. akumulátorové náradie s pevnou hlavou
3. akumulátorové náradie s cylindrickou konštrukciou
1. Akumulátorové lisovacie a rezacie náradie s vymenitelnou hlavou
* automatické obmedzenie tlaku a pretaženia tlakovým senzorom
* dvojitý hydraulický systém pre rýchly záber
* hlava náradia otocitelná o 360°
* prevádzkový tlak 700 bar
* elektronické ovládanie a kontrola cyklu lisovania
* rýchly stop a možnost manuálneho zrušenia
* automatické vypnutie motora po ukoncení lisovania
* elektronické ovládanie a stráženie prevádzkového tlaku
* USB rozhranie na pripojenie PC s analyzacným softvérom
* optické hlásenia chýb a stavu pripravenosti

Druseidt

Akumulátorové lisovacie a rezacie náradie 60kN s vymenitelnou hlavou

Obrázok Obj..kód PDF Prierez Súcast dodávky
14240   1,5 - 300mm2 1ks lisovacie zariadenie 60kN bez hlavy
1ks Li-on Akumulátor 14,4V 2,6VAh
1ks nabíjacka 230V
1ks analyzacný softvér
1ks USB prepojovací kábel

Ako príslušenstvo sú dodávatelné tieto lisovacie a rezacie vymenitelné hlavy :

Obrázok Obj..kód PDF Informácia
14241   lisovacia hlava pre polovicné vložky
14242 lisovacia hlava pre plošné vložky
14243 rezacia hlava pre Cu a Al kábel do Ř 65 mm
14244 rezacia hlava pre ASCR kábel do Ř 45 mm
- 14244 kufrík z ocele

Technické údaje :

-lisovací tlak 60kN
-max.zdvih 55mm
-doba lisovania : ca 3-6 sek. podla priemeru
-hmotnost : 6-7,5kg v závislosti od výmennej hlavy
 

Použitelné lisovacie vložky :

Obrázok Informácie
velkost II-polovicné,úzke
velkost I -ploché
Lisovacie vložky sú urcené pre /platné aj pre iné typy náradia s hlavou ci bez/ :
lisovanie- káblové oká DIN46234+DIN46230 prierezu 10-120mm2
lisovanie- nerezové káblové oká 1,5-35mm2
WM-lisovanie -pre bežné rúrkové oká a konektory 10-300mm2
hexagonálne lisovanie -pre bežné rúrkové oká a konektory 10-300mm2
trapézové lisovanie pre žilové káble 10-185mm2
oválne lisovanie pre izolované káblové oká 10-35mm2/185-240mm2

Druseidt

Akumulátorové lisovacie a rezacie náradie 100kN s vymenitelnou hlavou

Obrázok Obj..kód PDF Prierez Súcast dodávky
12748   100 - 300mm2 1ks lisovacie zariadenie 100kN bez hlavy
1ks Li-on Akumulátor 14,4V 2,6VAh
1ks nabíjacka 230V
1ks analyzacný softvér
1ks USB prepojovací kábel

Ako príslušenstvo sú dodávatelné tieto lisovacie a rezacie vymenitelné hlavy :

Obrázok Obj..kód PDF Informácia
12753   lisovacia hlava pre plošné vložky
12751 rezacia hlava pre Cu a Al kábel do Ř 54 mm
- 12749 kufrík z ocele

Technické údaje :

-lisovací tlak 100kN
-max.zdvih 17mm
-doba lisovania : ca 3-6 sek.podla priemeru
-hmotnost : 5,3kg s lisovacou a 6,1kg s rezacou hlavou
 

Použitelné lisovacie vložky :

Obrázok Informácie
velkost I (ploché)

Druseidt

2. Akumulátorové lisovacie a rezacie náradie s pevne namontovanou hlavou

* automatické obmedzenie tlaku a pretaženia tlakovým senzorom
* dvojitý hydraulický systém pre rýchly záber
* hlava náradia otocitelná o 360°
* prevádzkový tlak 700 bar
* elektronické ovládanie a kontrola cyklu lisovania
* rýchly stop a možnost manuálneho zrušenia
* automatické vypnutie motora po ukoncení lisovania
* elektronické ovládanie a stráženie prevádzkového tlaku
* USB rozhranie na pripojenie PC s analyzacným softvérom
* optické hlásenia chýb a stavu pripravenosti

Druseidt

Akumulátorové lisovacie náradie 60kN s pevnou hlavourucné, univerzálne nasaditelné lisovacie zariadenie

Obrázok Obj..kód PDF Prierez Súcast dodávky
13552   1,5 - 300mm2 1ks lisovacie zariadenie 60kN bez vložiek
1ks Li-on Akumulátor 14,4V 2,6VAh
1ks nabíjacka 230V
1ks analyzacný softvér
1ks USB prepojovací kábel
1ks kufrík z ocele

Technické údaje :

-lisovací tlak 60kN
-max.zdvih 17mm
-doba lisovania : ca 3-6 sek.podla priemeru
-hmotnost : 4,15kg
 

Použitelné lisovacie vložky :

Obrázok Informácie
velkost II (polovicné,úzke)loché)

Druseidt

Akumulátorové lisovacie náradie 130kN s pevnou hlavou univerzálne lisovacie zariadenie v 3 prevedeniach

Obrázok Obj..kód PDF Prierez Súcast dodávky
13551/25   10 - 300mm2 -1ks lisovacie zariadenie s hlavou C
so vzdialenostou otvoru 25mm bez vložky
-1ks Li-on Akumulátor 14,4V 2,6VAh
-1ks nabíjacka 230V
-1ks analyzacný softvér
-1ks USB prepojovací kábel
-1ks kufrík z ocele
13551/42 -1ks lisovacie zariadenie s hlavou C
so vzdialenostou otvoru 42mm bez vložky
-1ks Li-on Akumulátor 14,4V 2,6VAh
-1ks nabíjacka 230V
-1ks analyzacný softvér
-1ks USB prepojovací kábel
-1ks kufrík z ocele
13537 -1ks lisovacie zariadenie s hlavou H bez vložky
-1ks Li-on Akumulátor 14,4V 2,6VAh
-1ks nabíjacka 230V
-1ks analyzacný softvér
-1ks USB prepojovací kábel
-1ks kufrík z ocele

Technické údaje :

-lisovací tlak 130kN
-doba lisovania : 7,8-13,5 sek. podla priemeru
-hmotnost : 7,2kg s hlavou C, 6,7kg s hlavou H
 

Použitelné lisovacie vložky :

Obrázok Informácie
velkost III (polovicné,široké)

Druseidt

Akumulátorové rezacie náradie 60kN s pevnou hlavou urcené na rezanie hliníkových a medených káblov do Ř 50 mm

Obrázok Obj..kód PDF Prierez Súcast dodávky
13534 do Ř 50 mm -1ks rezacie zariadenie
-1ks Li-on Akumulátor 14,4V 2,6VAh
-1ks nabíjacka 230V
-1ks analyzacný softvér
-1ks USB prepojovací kábel
-1ks kufrík z ocele

Technické údaje :

-rezacia sila 60kN
-hmotnost : 5,6kg

Druseidt

Akumulátorové rezacie náradie 70kN s pevnou hlavouurcené na rezanie hliníkových a medených káblov do Ř 85 mm

Obrázok Obj..kód PDF Prierez Súcast dodávky
13535 do Ř 85 mm -1ks rezacie zariadenie
-1ks Li-on Akumulátor 14,4V 2,6VAh
-1ks nabíjacka 230V
-1ks analyzacný softvér
-1ks USB prepojovací kábel
-1ks kufrík z ocele

Technické údaje :

-rezacia sila 70kN
-hmotnost : 7,3 kg

Druseidt

3. akumulátorové náradie s cylindrickou konštrukciou
Akumulátorové lisovacie náradie 35kN "druseidt-mini"

* rucné lisovacie zariadenie s malou hlavou
* dvojitý hydraulický systém pre rýchly záber
* hlava náradia otocitelná o 360°
* prevádzkový tlak 700 bar
* malá hmotnost a konštrukcia náradia umožní prácu aj na
tažko dosiahnutelných miestach
* urcený pre aplikácie s max.prierezom do 120mm2
* lacný bez komplikovaných elektronických funkcií
* rýchly stop a možnost manuálneho zrušenia
Obrázok Obj..kód PDF Prierez Súcast dodávky
12725   10 - 120mm2 -1ks lisovacie zariadenie bez vložky
-1ks Li-on Akumulátor 18V 1,5VAh
1ks nabíjacka 230V
1ks transportný kufrík

Technické údaje :

-lisovacia sila 35kN
-doba lisovania : ca 3-6 sek.podla priemeru
-hmotnost : 2,1kg
 

Použitelné lisovacie vložky :

Obrázok Informácie
-pre káblové oká DIN46234+DIN46230 prierezu 10-70mm2
WM-lisovanie -pre bežné rúrkové oká a konektory 10-120mm2

Druseidt

Akumulátorové lisovacie náradie 50kN "druseidt-standart"

* rucné lisovacie zariadenie s velkým výkonom
a elektronickými funkciami pištolovej formy
* hlava náradia otocitelná o 360°
* prevádzkový tlak 700 bar
* elektronické ovládanie a kontrola cyklu lisovania
* rýchly stop a možnost manuálneho zrušenia
* automatické vypnutie motora po ukoncení lisovania
* elektronické ovládanie a stráženie prevádzkového tlaku
* USB rozhranie na pripojenie PC s analyzacným softvérom
* optické hlásenia chýb a stavu pripravenosti
Obrázok Obj..kód PDF Prierez Súcast dodávky
12728   1,5-240mm2 -1ks lisovacie zariadenie bez vložky
-1ks Li-on Akumulátor 18V 1,5VAh
1ks nabíjacka 230V
1ks transportný kufrík

Technické údaje :

-lisovacia sila 50kN
-doba lisovania : ca 3-6 sek.podla priemeru
-hmotnost : 2,3 kg
 

Lisovacie vložky urcené pre :

-lisovanie- káblové oká DIN46234+DIN46230 prierezu 10-70mm2,
lisovanie- nerezové káblové oká 1,5-35mm2
-WM-lisovanie -pre bežné rúrkové oká a konektory 10-240mm2
-Hexagonálne lisovanie -pre bežné rúrkové oká a konektory 10-185mm2

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie DRUSEIDT pre Slovensko