header-object

Automatizačné systémy

MURRELEKTRONIK

 • Modulárny systém Cube67
  - Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet, CANopen
  - prenos digitálnych aj analógových signálov
 • Zbernicové distribučné (ASB) boxy MVK
  - Profibus-DP, DeviceNet, Interbus, DESINA
  - I/O moduly; M8, M12 aj v kovovom prevedení puzdra
 • Modulárny MBM I/O systém IP 20
  - Profibus-DP; prenos digitálnych aj analógových signálov
 • Modulárny MBK-P I/O systém IP 20
  - Profibus-DP; prenos digitálnych aj analógových signálov
 • MASI – Murrelektronik ASi moduly
  - Profibus-DP; I/O moduly, master jednotky, zdroje, príslušenstvo
Murr2-1Murr2-2Murr2-3
Momentový kľúč

Automatizačné systémy

MURRELEKTRONIK

Obrázok Typ PDF Krytie Prevedenie Poznámka
Cube67 Cube67   Cube67 - úvod, technické údaje
  IP 67 zbernicové uzly pre Profibus-DP, DeviceNet, CANopen
  IP 67 kompaktné moduly digitálne/analógové vstupy
  IP 67 expanzné moduly digitálne/multifunkčné vstupy, terminály
  IP 67 príslušenstvo rozvody napájania, káble, konektory
  MVK - kompaktné
vstupno-výstupné moduly
  MVK - úvod, technické údaje
MVK plastové moduly   IP 67 plastové Profibus-DP, DeviceNet, Interbus, Desina
MVK kovové moduly MVK - kompaktné
vstupno-výstupné moduly
kovové
  IP 67 kovové Profibus-DP, DeviceNet, Interbus, Desina
  MBM - modulárne
vstupno-výstupné moduly
  MBM - úvod, technické údaje
MBM zbernicové uzly   IP 20 zbernicové uzly Profibus-DP
MBM expanzné moduly   IP 20 expanzné moduly vstupy/výstupy, digitálne/analógové
  MBK - kompaktné
vstupno-výstupné moduly
  MBK - úvod, technické údaje
MBK moduly   IP 20 vstupné/výstupné moduly 16 vstupov, výstupov
  MASI00/20   MASI00/20 - úvod, technické údaje
MASI00/20   IP 00/20 inštalačné komponenty pre zbernicu AS-Interface
  MASI65   MASI65 - úvod, technické údaje
MASI65   IP 67 vstupné/výstupné moduly 4 / 8 cestné, pre AS-Interface
  MASI67   MASI67 - úvod, technické údaje
MASI67 moduly   IP 67 vstupné/výstupné moduly 3 / 4 / 8 cestné, pre AS-Interface
MASI67 systém   IP 67 systémové komponenty repeatery, konvertory
  MASI68   MASI68 - úvod, technické údaje
MASI68   IP 68/69K vstupné/výstupné moduly 4 / 8 cestné, pre AS-Interface

Momentový kľúč M8/M12

MURRELEKTRONIK

Obrázok Typ PDF Popis
Momentový kľúč Momentový
kľúč M8/M12
  jednoznačné zaskrutkovanie konektorov M8 alebo M12

Ovládače na stiahnutie

MURRELEKTRONIK

  Download

S.D.A. s.r.o.