header-object

Napájacie zdroje

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Max. prúd Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
RNG-DRNG RNG-DRNG   230, 400 V AC   10 A 12 V
24 V
    transformátor  
RNG-I RNG-I   230 V   10 A 12 V
24 V
    transformátor  
SRNG SRNG   85...264 V AC   41,6 A 12 V
24 V
    spínaný zdroj  
SRNG-I SRNG-I   90...260 V   3 A 12 V
24 V
    spínaný zdroj  

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko