header-object

Polohovacie systémy vPOS

VAHLE

VAHLE vPOS

V inteligentných výrobných linkách sa neočakáva iba presné polohovanie počas celého výrobného cyklu, ale aj bezpečnosť procesov a porúch, vysoké rýchlosti pojazdu a možnosť integrácie systému.

VAHLE
 

APOS
Polohovacie systémy APOS s inštalovaným vedením VAHLE boli vyvinuté pre automatizované dopravné systémy na uľahčenie toku materiálu.

VAHLE APOS sa skladá z kódovacej pásky s magnetickým kódovaním dĺžky a čítacej hlavy s integrovanou logikou, ktorá načítanú polohu posiela cez rozhranie ďalej do centrálneho PLC.

APOS
 
 
APOS Optic

APOS Optic
V aplikáciách na manipuláciu s materiálom, ako je napr. výroba automobilov, vyžadujú nové montážne linky počas celého cyklu spracovania presné polohovanie dopravníkovej technológie bez medzier. Pre tieto úlohy je vhodné použiť optický a absolútne merací polohovací systém APOS Optic.

Čítacie hlavy sú vybavené integrovaným LED osvetlením a dvomi kamerami, ktoré detekujú až šesť kódových polí DataMatrix, pričom na určenie polohy je potrebné iba jedno vyhodnotiteľné pole kódu. To umožňuje absolútnu detekciu polohy s maximálnym dojazdom až 10000 metrov, bez potreby referenčného pohybu po opätovnom zapnutí napätia.

 
 
Viac

Presné polohovanie:
odchýlka merania len 1 mm

Viac

Okamžitá obnova:
po výpadku napätia alebo prerušení

Viac

Vysoká spoľahlivosť:
aj v náročných podmienkach

 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko a Českú republiku