header-object

Prepojovacie moduly

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Funkcia Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
HAR1 HAR1   24 AC/DC     1 NO/NC     relé: auto, manuál, blokovanie  
OVP1 OVP1   24 AC/DC     analógový
výstup
    kóder
analogových
údajov
 
OVL1 OVL1   24 AC/DC     1 NO/NC     spínač
hladiny
 
OK3 OK3   12...240 V AC/DC     2 NO/NC     prepojovacie
relé
 
OSK1 OSK1   24...230 V AC/DC     1 NO/NC     prepojovacie
relé
 
OSNT1 OSNT1   230 V AC     1 NO/NC     pohotovostný
tester
 
TD1-TD2 TD1-TD2         dióda     pole OR
funkcií
 
KM2X04 KM2X04   24 V DC     2 NO/NC +
2 NO
    prepojovací
modul
 
M1MTB1 M1MTB1   24...240 V AC/DC   elektrická izolácia 1 výstupný kanál     konvertor uni a bipolárnych signálov  
M1MTN1 M1MTN1   24...240 V AC/DC   elektrická izolácia 1 výstupný kanál     konvertor unipolárnych signálov  
M1MPT100 M1MPT100   24...240 V AC/DC   vysielač teplotných sond 1 výstupný kanál     teplotný vysielač  

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko