header-object

Tyristorové riadiace moduly

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Monitoruje Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
TST1 TST1   230, 400 V AC 1 fáza   5...50 A        
TST3 TST3   230, 400 V AC 3 fázy   5...50 A        
ESGT ESGT   230 V AC 1 fáza
3 fázy
  8...1000 A        

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko