header-object

Kartézke roboty BA2 4-osé

TOSHIBA MACHINE

ObrázokTypZáťažová
tabuľka
Max.
rozsah
NosnosťGuličková
sktrutka
Remeňový
pohon
 BA2 T05D07D00DBA2-T*/05D/07D/00D   50-500 mm 4-30 kg áno nie
BA2 10BA2-10   100-1850 mm 10-50 kg áno áno
BA2 30BA2-30   100-2500 mm 15-80 kg áno áno
BA2 50BA2-50   200-2500 mm 20-150 kg áno áno
BA2 60BA2-60   150-4450 mm 100-250 kg áno áno
X YX-Y   2500x1000 mm 40 kg áno áno
X Z X-Z   2500x1000 mm 25 kg áno áno
 Y ZY-Z   2500x1000 mm 20 kg áno áno
 Y ZZ-Y   1500x1000 mm 38 kg áno áno
X Y Z X-Y-Z    2500x1000x300mm 15 kg áno áno
 X Y Z RX-Y-Z-R    1500x1050x300mm x360°  10 kg áno áno

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TOSHIBA MACHINE pre Slovensko a Českú republiku