header-object

CiRo - riešenie pre flexibilnú vnútornú kabeláž

RSP

Káble a hadice sú často hlavnými faktormi, ktoré obmedzujú pohyb robota a často spôsobujú nepredvídateľné zastavenie výroby. Zároveň existuje značný dopyt po kompaktnom usporiadaní buniek a flexibilnej výrobe.


CiRo je nákladovo efektívne riešenie na dosiahnutie flexibility vnútornej kabeláže. Je možné zvoliť hadice a káble pre vzduch, signály a napájanie podľa požiadaviek aplikácie. Os 6 sa môže otáčať s rozšírenou voľnosťou.


  • Rotácia ± 250°
  • Ľubovoľné kombinácie káblov a hadíc k akejkoľvek aplikácii
  • Predĺžená životnosť káblov a hadíc
  • Rýchla a ľahká inštalácia
  • Vysoká spoľahlivosť
RSP CiRociro usage
 
Katalóg RSP   

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie RSP pre Slovensko