header-object

Spínacie relé

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Monitoruje Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
RA RA   12, 24 V DC
115, 230 V AC
    2 NO/NC     malý  
RM RM   12...110 V DC/AC
220 DC, 230 AC
    4 NO/NC     malý  
RT RT   12...230 V AC/DC
60 V DC
    2 NO/NC     priemyslový  
RP RP   12, 24 V DC/AC
115, 230 V AC
    2 NO/NC     PCB relé  
SKR SKR   24 V AC/DC
230 V AC
    1 NO/NC     relé
rozhrania
 

Bezpečnostné relé

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Monitoruje Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
ZK31X45 ZK31x45   24...230 V AC     3 NO     relé
pohotovost.
stop
4
S2NT031 S2NT031   24 V AC/DC     3 NO + 1 NC     s ochrannou
mriežkou
2
S2NGS021 S2NGS021   24 V AC/DC     2 NO + 1 NC     s ochrannou
mriežkou
4
S2NG021 S2NG021   24 V AC/DC     2 NO + 1 NC     s ochrannou
mriežkou
4
S2Z021 S2Z021   24 V AC/DC     2 NO + 1 NC     kontrola
dvoch rúk
4
S2KR403 S2KR403   24 V DC     5 NO + 2 NC     3 s
oneskorenie
4

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko