header-object

Bezkontaktný prenos energie

VAHLE

CPS® - všeobecně

CPS® (Contactless Power System) je označením pro bezkontaktní přenos elektrické energie. Pomocí tohoto systému jsou pohyblivé proudové spotřebiče napájeny bezkontaktně na základě principu elektromagnetické indukce mezi stacionárním zdrojovým vodičem a pohyblivým spotřebičem. Jedinečné na systému CPS® je, že stacionární zdrojový vodič může pohyblivému spotřebiči dodávat nejen energii, ale i data.

Systém VAHLE CPS® se od roku 1997 neustále vyvíjí a od té doby našel uplatnění ve více než 450-ti realizovaných strojních zařízeních v rozličných průmyslových odvětvích. Právě sem směřuje "Know-how" společnosti VAHLE, hledat a najít problémově orientovaná řešení společně s jejími zákazníky.

Při vývoji systému CPS® byla přednostně stanovena základní kritéria, jako např.hospodárné pokrytí co nejširšího rozsahu výkonu, obsáhlé možnosti použití, a také co nejnižší ekologické zatížení.

Z toho vyplývá např.mimořádně vysoký stupeň účinnosti s ohledem na mimořádně nízký traťový proud pouze 70 A (ve speciálních případech dokonce jen 35 A) a také extrémně dobrá elektromagnetická kompatibilita (EMV/EMF).

Pro splnění rozmanitých požadavků dopravní techniky byly v systému CPS® integrovány vedle přenosu energie také doplňkové dokumentární systémy, jako indukční přenos dat a indukční vedení směru.

funktionsprinzip-obr 14
CPS® - princíp fungovania

VAHLE CPS® technologie dodává elektrickou energii bez jakéhokoliv mechanického kontaktu. Pracuje na základě principu elektromagnetické indukce, podobně jako primární a sekundární přenos u transformátoru.

U tranformátoru se nachází primární i sekundární vinutí na společném elektromagnetickém jádru. CPS® technologie naproti tomu "napíná" primární vedení k dlouhé smyčce a obíhá nebo podbíhá sekundární vinutí na otevřeném feromagnetickém jádru. Tímto způsobem je umožněn relativní vzájemný pohyb obou vinutí. Charakteristika přenosu je optimalizována využitím vysoké přenosové frekvence 20 kHz. Primární obvod změní existující třífázové střídavé napětí v jednofázové střídavé napětí s frekvencí 20 kHz. Adaptovaným obvodem je primární vodič napájen konstantním proudem, který se rozvádí primárním obvodem k mobilním spotřebičům. Indukované napětí v cívce sběrače (E-Pick Up nebo plošný Pick Up) se usměrní a přizpůsobí se potřebám spotřebiče.

cps funktion-obr 15

 

SPS skříňový rozvaděč primárního obvodu

Srdcem bezkontaktního přenosu energie je SPS skříňový rozvaděč primárního inventoru (obvodu), který dodává potřebný elektrický výkon všem mobilním spotřebičům, nacházejícím se na trase primárního obvodu. Ve skříňovém rozvaděči se nejdříve převede v průmyslu obvyklé 3-fázové napětí 400 V/50 Hz do 1-fázového střídavého napětí 20 KHz a následně se do primárního obvodu, tedy napájecí trasy spotřebičů, přivede konstantní proud 70 A.

Výkon skříňových rozvaděčů je 8,8 kW / 11 kW (trvalý/max.)

Napájecí napětí je 3 x 400 VAC.

Teplota prostředí je 0 až +30°C.

Stupeň ochrany je IP 54.

Využitie systému CPS®

cps fts-obr 17

 

CPS® pro samořiditelné transportní systémy (FTS)

Jestliže dříve se vybavovaly samořiditelné transportní systémy převážně pohonnými bateriemi, nebo v podlaze uloženými trolejovými vedeními, dochází dnes v této oblasti čím dále častěji k používání bezkontaktního indukčního přenosu energie.

 

Hlavními výhodami jsou:

 • bezbariérové pojezdové dráhy
 • bezproblémové rozšiřování prostorů použití
 • nabíjení baterií během jízdy a provozu
 • provoz bez údržby
 • odolnost proti znečištění
 • bezporuchový provoz i ve vlhkém prostředí
 • bezkontaktní přenos energie a dat
 

cps ehb-obr 18

 

CPS® pro elektrické podvěsné dráhy (EHB)

V automobilovém průmyslu a v jiných průmyslových odvětvích se používají elektrické podvěsné linky jako kolejnicový dopravní prostředek s početnými samostatně poháněnými a samostatně pracujícími dílčími pracovišti. Kolejnice slouží přitom současně jako prostorově úsporný nosný profil pro vestavbu CPS® komponentů pro přenos energie a dat spotřebičům jednotlivých pracovišť.

 

Hlavními výhodami jsou:

 • jednoduše realizovatelný postup úkonů na dráze
 • žádné znečišťování dopravovaného materiálu obrušováním uhlíků sběračů
 • jednoduchá montáž prostřednictvím úchytných systémů
 • žádná omezení rychlosti pojezdu
 • provoz bez údržby
 • vysoká přizpůsobivost změnám dráhy
 • odolnost proti znečištění
 • bezporuchový provoz i ve vlhkém prostředí
 • bezkontaktní přenos energie a dat
 • všeobecně čistý provoz

 

Oblasti použití:

 • samořiditelné transportní systémy (FTS)
 • elektrické podvěsné dráhy (EHB)
 • posuvné montážní plošiny
 • kolejnicová přepravní zařízení
 • třídící technika
 • technika v čistých provozech
 • výtahová technika

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko a Českú republiku