header-object

PLC

TOSHIBA

Toshiba

V súčasnosti sú PLC najpoužívanejšími riadiacimi systémami. Uplatňujú sa v najrôznejších oblastiach automatizačnej techniky: pri riadení strojov a technologických procesov, v energetike a technike budou, pri diaľkovom meraní a ovládaní, pri monitorovaní a zabezpečení objektov a procesov, ale ja v diagnostike a v rámci konštrukcií špecializovaných prístrojov. Automatizačná prax oprávnene považuje PLC za hlavný automatizačný prostriedok súčasnosti.

PLC ponúkajú rôzne systémové služby, systémový čas a dátum, časomerné premenné a komunikačné, dokumentačné a diagnostické funkcie.
Súčasťou dodávky PLC je systémová podpora ladenia programu a monitorovania riadených procesov.

PLC

Toshiba

ObrázokTypPDFPopis
solstartT1 – Micro PLC   TOSHIBA T1 Micro PLC je riešenie pre malé systémy. T1 nie je verzia odľahčená o funkcie, alebo rozšíriteľnost!
So štyrmi modelmi (T1-16, T1-28, T1-40 a SuperT1) a rozšíriteľnými I/O (až na 104 vstupov/výstupov) dokáže T1
uspokojiť potreby vačšiny malých systémov rovnako ako aj ostatné TOSHIBA PLC.
RVS-AXSuper T1 – 16S   Najnovší model TOSHIBA PLC. Super T1-16 je rozšíriteľný o niekoľko typov rozšírujúcich modulov.
Obsahuje funkcie 24V DC I/O a multi-taskingový procesor. Super T1-16 ľahko dokáže zvládnuť aplikácie
riadenia strojov, alebo procesov.
RVS-DNT2 – Malé modulárne PLC   TOSHIBA T2 je malý PLC systém, ktorý je modulárny a rozšíriteľný s výbornou komunikáciou a konektivitou. T2 môže byť nakonfigurované pre monitorovanie, alebo programovanie bezdrôtovo alebo cez telefón a procesory T2 dokážku komunikovať navzájom. Zosieťovanie je možné pomocou LAN, alebo iných štandardov, ktoré sú podporované. Jednotky sú rozšíriteľné aby vyhovovali väčším, viac komplexnejším systémom.
RVS-DNT3 – PLC pre veľké systémy   PLC pre veľké systémy TOSHIBA T3 je v súčastnosti najvačsie PLC navrhnuté pre komplexné riadiace systémy. T3 súčastne pracuje s viacerými užívateľom navrhnutými programami s extrémne rýchlou odozvou od CPU.

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Toshiba pre Slovensko a Českú republiku