header-object

Tendrové vedenia

VAHLE

Tendrová vedení všeobecně

Jsou alternativou k zařízením s kabelovými vozíky. Jsou vhodná pro vysoké rychlosti pojezdů, vyznačují se šetrným způsobem trolejového vedení a nízkými nároky na potřebu místa, stabilním vedením bez průhybů a je potřeba pouze polovina délky vedení.

 

Tendrová trolejová vedení se používají k přívodu proudu k jeřábovým kočkám u halových pojízdných jeřábů, vykládacích jeřábů, regálových zakladačů a kontejnerových překládacích zařízení.

 

Vedle přívodů proudu mohou tendrová vedení nést i hadicová vedení pro přívod vody, stlačeného vzduchu, kyslíku, topných plynů atd., takže tendrovými vedeními mohou být zásobovány i obráběcí a spalovací stroje.

tender-obr 28

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie VAHLE pre Slovensko a Českú republiku