header-object

Aktívne kontaktné príruby

FerRobotics

Automatické testovanie brúsnych kotúčov
Automatické sledovanie povrchov
Overovanie kvality
Brúsenie zvaru
Ťažká pásová brúska

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie FerRobotcis pre Slovensko