header-object

Meracie sondy

LARM

IRC 51x

msl 30 

 
Provedenie výstupných obvodov push/pull OC NPN OC NPN line driver TTL
Napájecí napätie UN [ V ] + 10 až + 30 + 5
Vlastná spotreba bez záťaže IN [ mA ] 40 60 60 80 40
Max. dĺžka kablov [ m ] 50 20 3
Merná dĺžka [ mm ] 30/50 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Larm pre Slovensko