header-object

PLC, OPLC, Dotykové displeje

UNITRONICS

Dotyková obrazovka ( anglicky Touchscreen, Touchpanel) je monitor alebo LCD displej s takou technologiou, ktorá umožnuje dotykom prstu ovládat pocítac. V niektrých prípadoch umožnuje nahradit klávesnicu.
Bežné systémy dotykových obrazoviek pracujú na princípe odporovom (najcastejšie), kapacitnom, akustickom alebo optickom. Tieto systémy boly objavené v sedemdesiatych rokoch 20. storocia, ale širšie rozšírenie dosahujú len v poslednom desatrocí.

Firma Unitronics je celosvetovo zastúpená viac ako 140 distribútormi vo viac ako 50 krajinách. PLC a OPLC tejto firmy sú osvedcené v desattisícoch automatizovaných prevádzok v rôznych odvetviach: petrochemických, automobilových, potravinárskych, výrobe plastov a textilu, energetike a životnom prostredí, vodnom a odpadovom hospodárstve a kdekolvek kde je potrebná automatizácia procesov.

PLC+HMI=OPLC
Výhody kompletného riadenia OPLC™:
  • Jednoduché programovanie - jedno programovacie prostredie pre obidve PLC a HMI aplikácie
  • Menej kabeláže - menej potrebného miesta
  • Šetrí I/O pozície a redukuje hardware
  • Zabudovaná komunikácia Panel-PLC
  • Jeden vývojový SW pre program aj vizualizáciu je GRÁTIS
  • neobmedzená technická podpora je GRÁTIS!
  • v prípade potreby Vám naprogramujeme celý program, alebo dielcie funkcie
  • Krytie celného panela IP65/66 pre typy: V130, V350, V570
  • Nový JAZZ má už USB programovací port a vykonanie bitovej inštrukcie za 1,5us
09-2011-Fam-Picture-sml

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Unitronics pre Slovensko