header-object

Ovládače na stiahnutie

  ZIP Typ Popis
EDS a GSD
komunikačné
súbory
  Device Master Data V7.01 pre BTL5-T1..-M....-P/B/Z-S103 GSD súbor pre komunikáciu cez Profibus-DP rozhranie
  Electronic Data Sheet (EDS) pre BTL5-D1..-M....-P-S93 EDS súbor (podľa ODVA) pre komunikáciu cez DeviceNet rozhranie
  Electronic Data Sheet (EDS) pre BTL5-H1..-M....-P/B/Z-xxx
(sériové číslo > 0509, dátum výroby od septembra 2005)
EDS súbor (podľa CiA Conformance Test DS301 V4.0) pre komunikáciu cez CANopen rozhranie
  Electronic Data Sheet (EDS) pre BTL5-H1..-M....-P/B/Z-Sxx
(sériové číslo < 0509, dátum výroby do augusta 2005)
EDS súbor (podľa CiA Conformance Test DS301 V3.0) pre komunikáciu cez CANopen rozhranie

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie BALLUFF pre Slovensko