header-object

Aktívne kontaktné príruby ACF HD

FerRobotics

Typ ACF 111-04 ACF 121-04 ACF 131-05
Obrázok acf 110 04 acf 110 10 acf 120 05
Váha 3,5 kg 4,3 kg   4,5 kg
Max. sila 200 N 500 N  800 N
Max. zdvih 35 mm 50 mm   50 mm
Krytie IP65

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie FerRobotcis pre Slovensko