header-object

 

Smart robots

Smart robots 02

Spoločnosť Smart Robots vďaka svojim špičkovým technológiám vnímania a inteligencie pomáha a podporuje ľudských operátorov v továrňach.
Produkt kombinuje schopnosti vnímania a uvažovania v jednom predmete strednej veľkosti a hmotnosti, ktorý je možné umiestniť na stojan alebo na stenu. Produkt poskytuje mapovanie pracovného priestoru v reálnom čase, rozpoznávanie pohybov, akcií a gest ľudí.

Tieto schopnosti sa používajú na certifikáciu a vedenie ľudských operácií s cieľom zlepšiť kvalitu procesu a znížiť ľudské chyby. Po pripojení k robotu umožňuje produkt Smart Robots skutočnú interakciu človeka a robota prispôsobením a synchronizáciou programov robota k ľudským činom.

Inteligentné roboty zdokonaľujú ľudského operátora pomocou znižovanía chýb, zdvojnásobení jeho produktivity a zlepšení kvality a ergonómie pracovných staníc.

render
Sledovanie človeka

B2

Monitorovanie pohybov operátora a predpovedanie obsadeného priestoru.
Pohyb operátora a jeho ruky sú sledované v reálnom čase.
Ľudské akcie sú dostupné informácie na aktiváciu konkrétnych úloh robota.

Kontrola postupnosti

A3

Pohyby a činnosti operátora sú sledované v 3D a porovnávané so správnou postupnosťou, ktorá mu poskytuje vedenie v reálnom čase a spätnú väzbu v prípade chýb

Ľudské gestá a príkazy

A1

Robot je možné ovládať bez potreby fyzického rozhrania,
operátor môže priamo interagovať s robotom
zmeniť úlohy robota pomocou rôznych gest.

(Video)

Inteligentné plánovanie

A2

Systém prispôsobuje činnosti robota v reálnom čase k ľudským pozíciám, akciám a dostupnosti kusov za účelom efektívnej integrácie činností človeka a robota.

(Video)

Rozpoznávanie objektov

B4

Rozpoznávanie a klasifikácia známych objektov na základe zhody s 3D modelom. Inšpekcia objektov na zistenie chýb procesu. Túto vlastnosť je možné prispôsobiť pre konkrétne aplikácie.

(Video)

Predchádzanie kolíziám

B1

Pri použití v spojení s robotom systém detekuje človeka v 3D priestore (telo, ruky, ruky) a vzdialenosť človek-robot v reálnom čase a spomalí robota skôr, ako dôjde ku kolízii.

(Video)

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie Smart Robots pre Slovensko