header-object

Jednoduchá, rýchla a výhodná forma IoT

TOSIBOX® Virtual Central Lock 

 

TOSIBOX® Virtual Central Lock zmení váš ekosystém TOSIBOX® na IoT sieť VPN pripojení pre vzdialenú údržbu, nepretržité monitorovanie, zber a zaznamenávanie údajov v reálnom čase, čo umožňuje jednoduchú správu veľkých sietí bez špeciálnych IT zručnosti.

 • Virtual Central Lock a stálym VPN pripojeniami môžete jednoducho využívať aplikácie napr. na zaznamenávanie dát, nepretržité monitorovanie alebo vzdialenú údržbu.
 • Možnosť zberu audit logov z pripojených TOSIBOX® Lock
 • Monitorovacia služba pre pripojenia VPN
 • Testované a kontrolované zabezpečenie
 • Vylepšená a škálovateľná správa prístupu enterprise-ready.
 • Pretože je virtuálny, môže byť nasadený vo vašej kancelárskej sieti, v cloude alebo kdekoľvek inde.
 • Podporuje až tisíce súbežných pripojení VPN z TOSIBOX Keys, Locks alebo mobilných klientov.

Prístupové skupiny

 • Pomocou Virtual Central Lock môžete vytvoriť prístupové skupiny a pridať relevantných členov (Kľúče, Zámky, IP adresy, rozsahy sietí alebo adresy MAC) pomocou drag and drop. Členovia tej istej prístupovej skupiny môžu komunikovať medzi sebou a zároveň môžu patriť do viacerých prístupových skupín.

Virtual LAN

 • Virtual Central Lock podporuje virtuálne LAN siete, ktoré umožňujú pridávanie pracovných staníc alebo serverov z jednej alebo viacerých sietí pripojených k VCL LAN do prístupových skupín. Môžete rozdeliť siete podla, zákazníkov alebo môžete oddeliť vašu kancelársku sieť od výrobnej siete a zriadiť vzdialený prístup k týmto sieťam.

Cieľová skupina zákazníkov:

 • Priemyselná automatizácia (OEM, výrobcovia strojov, integrátori)
 • Automatizácia budov (samosprávy, bytové podniky, správa budov)
 • Infraštruktúra (energetický manažment, vodné hospodárstvo, telekom, transport/logistika)
ako sa skaluje

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TOSIBOX® pre Slovensko