header-object

Vývojové prostredie

UNITRONICS

UniLogic® - nová verzia 1.19.80


Nová verzia UniLogic® prinaša technológiu Multi-Touch - viacdotykové ovládanie.
Nový model UniStream PLC USP-104-M10 podporuje viacdotykové ovládanie a je teda podporované novou verziou UniLogic 1.19.80.

  • CANopen: EDS import - zobrazenie, editácia a ladderové funkcie
  • MODBUS: Aperiodické / Periodické operácie pre podriadenú jednotku
  • UDFB Online: Zobrazenie priebežných hodnôt vrátane lokálnych tagov
  • SQL: Podpora serveru MySQL, komunikácie cez port alebo názov inštancie
  • HMI FTP Image Widget: Prenos IP kamery v podobe obrázkov na FTP server
SoftwareSoftware na stiahnutie
UNITRONICS programovací SW pre UniStream PLC - UniLogic  
UNITRONICS programovací SW pre Vision PLC - VisiLogic  
UNITRONICS programovací SW pre M90a JAZZ PLC – U90Ladder