header-object

Bezpečnostný radarový systém

INXPECT

Prvý certifikovaný volumetrický radarový bezpečnostný systém. Optické zariadenia často zlyhávajú kvôli prachu, dymu, vode alebo odpadu z výrobného procesu.
Tím Inxpect vyvinul vysoko špecializovaný 24 GHz radarový algoritmus, ktorý odfiltruje tieto poruchy, a tým znižuje výskyt falošných poplachov.

  • Detekčný interval : 0 – 4m
  • Detekčné pole : 110° horiz., 30° vert. / 50° horiz., 15° vert. , výška 0-3 m
  • Garantovaný čas odozvy < 100 ms
  • Bezp. katégória 2 (3 pre výstupy)
  • IP 67
  • CAN bus

alarm

app

radar

PDF• 

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie CONTRINEX pre Slovensko