header-object

 

 

Softštartéry

SOLCON

SOLCON

Softštartéry svojou funkciou obmedzujú rozbehový prúd a teda aj moment motora. Takýmto spôsobom sa bezpečne
odstránia mechanické rázy, ktoré vznikájú pri štarte motora. Taktiež nie je nadmerne zaťažovaná sieť.
Zmenou fázového uhla spínacieho prvku tyristora sa obmedzuje napájacie napätie motora v nastavenom čase.
Časový interval nábehu alebo dobehu rampy, kedy napätie na motore dosahuje hodnotu sieťového napätia
je nastaviteľný v sekundách. Plynulý rozbeh a dobeh minimalizuje mechanické razy a tým výrazne predlžuje
životnosť zariadení.

Softštartéry

SOLCON

Obrázok Typ PDF Výkon Vstupné napätie Počiatočné napätie Čas nábeh/dobeh Obmedzenie prúdu Pracovná teplota Prídavné funkcie
solstart Solstart   4...30 kW 3 x 380 ... 440 V; 50/60 Hz 0...80% 0,2...5s   0...+40°C  
RVS-AX RVS-AX   4...90 kW 3 x 380 ... 440 V; 50/60 Hz 10...50% 2...30s 100%...400% -10...+40°C kontrola výpadku fáz,
obmedzenie prúdu
RVS-DN RVS-DN   4...450 kW 3 x 380 ... 440 V; 50/60 Hz 10...50% 1...30s 100%...400% -10...+40°C elektr.ochrana motora,
funkcia úspory energie

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie SOLCON pre Slovensko