header-object

Časovače

TELE HAASE

Obrázok Typ PDF Napájanie Počet fáz Monitoruje Výstup Počet
funkcií
Časové
rozsahy
Typ Bezpeč.
kateg.
G2ZMF11 G2ZMF11   modul TR2     2 NO/NC 8 16    
G2ZM20 G2ZM20   12...240 V AC     2 NO/NC 8 8    
G2ZIF2024-240V G2ZIF20
24-240 V
  24...240 V AC     2 NO/NC 7 10    
G2ZIF20 G2ZIF20   modul TR2     2 NO/NC 7 10    
G2ZI2012-240V G2ZI20
12-240 V
  12...240 V AC     2 NO/NC 6 6    
G2ZS2024-240V G2ZS20
24-240 V
  24...240 V AC     2 NO/NC 1 4    
G2ZS20 G2ZS20   modul TR2     2 NO/NC 1 4    
E1ZM E1ZM   24...240 V AC     1 NO/NC do 7 7    
E3ZM20 E3ZM20   12...240 V AC/DC     2 NO/NC do 7 7    
E1ZI10 E1ZI10   12...240 V AC/DC     1 NO/NC 2 7    
E3ZS20 E3ZS20   12...240 V AC/DC     2 NO/NC 1 4    
E1ZT E1ZT   230V     1 NO 1 1    
D6M D6M   12...240 V AC/DC     1 NO/NC 1 8    
D6DM D6DM   24 V AC/DC
110...240 V AC
    1 NO/NC 1 8    
D6DQ D6DQ   24 V AC/DC
110...240 V AC
    1 NO/NC 1 8    
D6DE D6DE   24 V AC/DC
110...240 V AC
    1 NO/NC 1 8    
D6DET D6DET   12...60 V AC/DC
60...240 V AC
    tyristor 1 4    
D6DR D6DR   24 V AC/DC
110, 230 V AC
    1 NO/NC 1 8    
D6DA D6DA   24 V AC/DC
110...240 V AC
    1 NO/NC 1 4    
D6DI D6DI   24 V AC/DC
110...240 V AC
    1 NO/NC 2 8    
D6DS D6DS   24 V AC/DC
110...240 V AC
    2 NO 1 4    
PM20 PM20   12...240 V AC/DC     2 NO/NC 8 8    
PDM20 PDM20   24 V AC/DC
110...240 V AC
    2 NO/NC 8 8    
PDM11 PDM11   24 V AC/DC
110...240 V AC
    2 NO/NC 16 16    
PDA20 PDA20   24 V AC/DC
110...240 V AC
    2 NO/NC 1 4    
PDI20 PDI20   24 V AC/DC
110...240 V AC
    2 NO/NC 5 8    
PDI20F PDI20F   24 V AC/DC
110...240 V AC
    1 NO/NC +
1 NO
5 8    
PDS20 PDS20   24 V AC/DC
110...240 V AC
    2 NO/NC 1 4    

CDN3X20

CDN3X20   12...240 V DC
24...240 V AC
    2 NO/NC 22 0,01  až
999 h
   
FSM10 FSM10   24 V AC/DC
110...240 V AC
    1 NO/NC 8 0,001 s až
999,9 h
   
COM3T COM3T   24...240 V AC/DC     relé 8 8    
SRE2 SRE2   24 V DC     tranzistor 1 1    
SRW2 SRW2   24 V DC     tranzistor 1 1    

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie TELE Haase pre Slovensko