header-object
Najrýchlejšie roboty
Spoločnosť Kawasaki Robotics prichádza
vo svojej triede
po 50 rokoch výroby robotov na trh s dvomi
novými šesťosovými robotmi RS007N
a RS007L na malé až stredné zaťaženie.
Roboty s maximálnou nosnosťou 7 kg
pomáhajú uspokojiť intenzívne sa zvyšujúci
dopyt po kompaktných robotoch tejto
kategórie, najmä v elektrotechnickom
a potravinárskom priemysle.
• 2D Vision - priemyselné videnie bez prídavného PC,
• funkcia šetrenia energie 10 - 30 %,
• najmenší a najľahší na trhu (veľkosť malého stolného PC),
• IoT funkcionalita pripojiteľnosť Bluetooth, programovanie tabletom,
• zabudované PLC so 16/16 (max. 144) V/V,
• možnosť rozšíriť o 2 prídavné osi,
• všetky bezpečnostné funkcie, možnosť doplniť Cubic-S.
RS007L
RS007N
Roboty RS007N a RS007L sú najnovším prírastkom v univerzálnej
sérii RS na malé až stredné užitočne zaťaženie (od 3 do 80 kg)
od Kawasaki Robotics, ktorá ponúka vynikajúce funkčné vlastnosti
a parametre na montáž, dopravu materiálu, zaťaženie stroja a iné
aplikácie.
Pribudli vylepšenia
RS007N aj RS007L ponúkajú prevádzkové výhody radu robotov
Riadiaci modul F60
RS, navyše ich charakterizuje nové vyhotovenie ramena s nižšou
hmotnosťou. Vďaka vylepšeniam dosahujú roboty najvyššiu pracov-
Integrácia komponentov, zníženie veľkosti a hmotnosti, ako aj opti-
nú rýchlosť v tejto triede a tiež väčší pracovný rozsah - RS007N má
malizácia rozloženia súčiastok viedli v prípade tohto nového riadia-
rozsah 730 mm a RS007L až 930 mm, čo umožňuje naozaj vysokú
ceho modulu k približne 77 % zmenšeniu veľkosti a zníženiu hmot-
flexibilitu pri návrhu výrobných systémov.
nosti o 72 %. Výsledkom je celkovo kompaktnejšie vyhotovenie len
vo veľkosti menšieho stolného počítača. To umožňuje inštaláciu
Výhody na prvý pohľad
v 19-palcových stojanoch, inštaláciu nad sebou a v podobných
usporiadaniach, čo značne zmenšuje priestor potrebný na inštaláciu
Vynikajúca rýchlosť - inovovaná konštrukcia ramena a pohonné-
regulátora. Hmotnosť len 8,3 kg navyše uľahčuje jedinému zamest-
ho systému zabezpečuje výrazne vyššiu rýchlosť a akceleráciu.
nancovi jeho premiestňovanie.
Prispôsobením hodnôt zrýchlenia zaťaženiu a umiestneniu robota
ponúkajú tieto modely konzistentne optimalizovaný výkon s výrazne
Energia vyrobená pri prevádzke robota sa opätovne používa na zní-
skráteným časom cyklu.
ženie energetických strát a nový návrh komponentov a riadenia zni-
žuje spotrebu elektrickej energie riadiaceho obvodu. Tieto a ďalšie
Rozšírený pracovný rozsah - lepším využitím konštrukcie konzoly
zlepšenia prinášajú celkové zníženie energie o cca 10 - 30 % a pri-
na hornú časť ramena dosahujú roboty väčší dosah a rozšírený roz-
spievajú k vyšším celkovým úsporám energie a nižším emisiám CO2.
sah svojho pohybu - pod robotom, za ním a v jeho tesnej blízkosti.
Ochrana pred vplyvmi prostredia - roboty RS007N a RS007L sú
prachotesné a vyznačujú sa tiež dvojitým utesnením všetkých osí
Pozrite si aj sprievodné video
a vodotesnosťou elektrických pripojení. Krytie dosahuje klasifikáciu
predstavujúce nové roboty RS007N
IP67 na zápästí a IP65 pre ostatné osi.
a RS007L od Kawasaki Robotics.
Mimoriadne prispôsobiteľná inštalácia
- modely na montáž
na podlahu alebo strop sú navrhnuté tak, aby umožňovali maxi-
málne jednoduché pripojenie káblov na spracovanie obrazu/kamier,
senzorových a vzduchových kanálov a ďalších komponentov vo vnú-
tornej štruktúre ramena. Tým sa eliminuje rušenie - interferencia
s periférnymi zariadeniami, vďaka čomu môžu byť roboty nasadzo-
vané aj v obmedzenom inštalačnom priestore.
Jaroslav Fiľo
Nový riadiaci modul F60
S.D.A., s.r.o.
Jána Bottu 4
Prostredníctvom nového riadiaceho modulu F60 určeného pre
974 01 Banská Bystrica
roboty RS007 získajú zákazníci množstvo funkcií a výhod, ktoré
Tel.: +421 48 472 3411
sa už v dnešnej dobe musia brať ako priemyselný štandard. Patria
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
medzi ne:
18
5/2019
Robotika