header-object
Na iREX v Tokiu svetová Robotika
asociácia robotiky Japonska spolu s Nikkan kogyo shimbun, Ltd., zorganizovali na prelome novembra
a decembra minulého roku ďalší ročník celosvetovo prestížneho veľtrhu robotiky a robotických technológií
iREX 2017, ktorý sa konal na výstavisku Tokyo Big Sight. O svoje postrehy a fotografie sa s nami podelil
Jaroslav Fiľo, konateľ spoločnosti S. D. A., s. r. o., ktorý sa na veľtrhu osobne zúčastnil.
Počas štyroch dní si prišlo pozrieť ponuku 612 vystavujúcich spo-
ločností viac ako 130 000 záujemcov o robotiku z celého sveta.
V obidvoch ukazovateľoch išlo za celú dvadsaťdvaročnú históriu
tohto podujatia o rekordné čísla. V súlade s hlavným sloganom
Revolúcia robotov sa začala - v ústrety radostnej spoločnosti sa
v 2 775 stánkoch predstavili základné technológie súvisiace s ro-
botikou. Najväčšie zastúpenie mali výrobcovia a dodávatelia prie-
myselných robotov, ktorí sa prezentovali celkovo v 2012 stánkoch.
Tých doplnila skupina vystavovateľov prezentujúca najnovšie roboty
pre ošetrovateľskú starostlivosť a roboty nasadzované po katastro-
fách či na podporu života.
Zóna priemyselných robotov
Komplexné riešenie pre operátorom navádzané robotické operácie rôzneho
Priemyselné roboty pokračujú vo svojej expanzii do potravinárske-
druhu a s adaptívnym učením trajektórie robota - Kawasaki Successor
ho či farmaceutického priemyslu. Stabilné objednávky prichádzajú
z automobilového aj elektrotechnického priemyslu. Veľa vystavova-
teľov prezentovalo aj malé a spolupracujúce roboty, ktoré sa neustá-
le vyvíjajú. Návštevníci mali v tejto sekcii výstavy príležitosť vidieť aj
to, ako možno roboty využiť v rôznych typoch konkrétnych aplikácií.
Obslužné roboty pre prípad katastrofy,
zdravotnú starostlivosť aj poľnohospodárstvo
Okrem najnovších technológií a robotov a využitia umelej inteligen-
cie, ktorých prezentáciu zastrešila japonská vládna Organizácia pre
nové energie a vývoj priemyselných technológií (NEDO.go.jp), si
návštevníci mohli pozrieť aj roboty pre poľnohospodárstvo. Ďalšou
súčasťou tejto sekcie výstavy boli aj mobilné autonómne servisné
roboty reagujúce na viacjazyčnú komunikáciu a vybavené rozpozná-
Kawasaki CP 180 - paletizačný robot, extra
Humanoidný robot Kawasaki
vacími schopnosťami. Už nielen atrakciou, ale serióznou súčasťou
rýchly až do 2 500 cyklov/hod. a ekologický
- v pozadí vidieť „vežu“
bola aj prezentácia dronov a riešení s nimi.
- šetrí až do 40 % elektrickej energie
s 24 riadiacimi modulmi F60
58
1/2018
Podujatia
Pepper - s týmto typom
Novinky z oblasti malých robotov - Kawasaki RS007N
robotov experimentuje veľa
a RS007L s F60, najmenším riadiacim modulom.
firiem, ktoré ich využívajú
Malé, spoľahlivé a veľmi rýchle roboty do nosnosti 7 kg
ako vítajúcu osobu alebo
s dosahom 705 a 930 mm.
Scara robot Toshiba Machine TH1050A
poskytovateľa informácií.
Ázijské smerovanie vývoja humanoidných robotov -
Unimate - prvý robot vyrobený firmou
NextAge od Kawada Robotics s rukami vybavenými
Spoločnosť Kawasaki oslávila na IREX
Kawasaki v roku 1969
technológiami SCHUNK
50. výročie výroby robotov.
Spoločnosti Kawasaki a ABB
Šesťosový robot Toshiba Machine
Priemyselná robotika mala na veľtrhu najväčšie zastúpenie.
oficiálne ohlásili spoluprácu
TVM v aplikácii Bin Picking
v oblasti kolaboratívnych robotov
využívajúci SW produkty TSAssist
a na veľtrhu predstavili hneď
a TSVision3D - štandardné,
niekoľko spoločných aplikácií.
cenovo dostupné riešenie
Sprievodné podujatia
Súčasťou výstavy bolo množstvo rôznych seminárov, workshopov
a praktických školení so zameraním na prepojený priemysel, pokro-
čilé robotické technológie nevyhnutné pre spoločnosť budúcnosti,
kde budú roboty a ľudia existovať bok po boku, či roboty a umelá
inteligencia pre šťastie. Veľkú pozornosť pútalo aj sympózium iREX
Robot Forum 2017, kde sa o svoje skúsenosti na tému Zmeňte
pracoviská! Spolu s robotmi! podelili významní výrobcovia robotov
Experimentálne humanoidné roboty
Kawasaki Heavy Industries, FANUC, Yaskawa Electric, Nachi -
Fujikoshi, ABB či KUKA a dvaja koncoví používatelia - Toyota Motor
Corporation a Home Logistics.
Vo februárovom vydaní vám prinesieme rozhovor s výkonným
riaditeľom a generálnym manažérom Kawasaki Robot Division,
Yasuhiko Hashimotom, ktorý exkluzívne pre ATP Journal okrem
iného prezradil aj svoj názor na to, či robotika naozaj berie ľuďom
prácu.
Kawasaki Medicaroid - vývoj robotických riešení pre zdravotnícky
priemysel (manipulačné a chirurgické roboty)
-tog-
Podujatia
1/2018
59