header-object

Kawasaki dosahuje novú úroveň s jednotonovým robotom MG10HL

robot kawasaki mg10hl
Robot MG10HL – nosnosť 1000/1500kg,
dosah 4005 mm, opakovateľnosť ±0,10 mm

 

 

Už je tomu rok čo Kawasaki Heavy Industries, Ltd oznámila uvedenie nového, veľmi tuhého, ultra-vysoko zaťažiteľného 6 osého robota MG10HL. Jeho maximálne zaťaženie je 1/1,5 tony, čo je najväčšie medzi Kawasaki robotmi.

 

Dnes sme svedkami rastúcej potreby na prepravu ultra-ťažkého tovaru. To zahŕňa produkty veľkých rozmerov ako automobily, lode, koľajové vozidlá, lietadlá, odliatky a kované kovové výrobky a iné druhy materiálov s hmotnosťou cez jednu tonu. V Kawasaki reagovali na túto potrebu vyvinutím robota MG10HL. Tento robot prekonáva existujúce roboty série M (s maximálnou nosnosťou 700 kg) MG10HL má široký pohybový rozsah až do 4005 mm vo vodorovnom dosahu a 4,416 mm vo zvislom smere s maximálnym štandardným zaťažením jednej tony (ktoré môže byť zvýšené na 1,5 tony). Samotná presnosť polohovania sa pohybuje v rozsahu opakovateľnosti ±0,10 mm, čo v kombinácií s dosahom a nosnosťou posúva tento robot medzi špičku na svetovom trhu. Pričom samotná hmotnosť robota (6,5 tony) je výrazne nižšia ako u konkurencie.


Je vybavený dvoma motormi na prvých troch osiach. MG10HL poskytuje vysoký krútiaci moment a obrovskú užitočnú nosnosť. Zároveň zabezpečuje kompatibilitu motorov s existujúcimi modelmi. Pohonný mechanizmus v druhej a tretej osi používa guličkové skrutkové hriadele, ktoré umožňujú robotu prenášať veľký náklad bez použitia akéhokoľvek protizávažia. Bezprecedentná tuhosť robota je ideálna pre úlohy, ktoré vyžadujú odolnosť proti silným reakčným silám. Ľahký a kompaktný dizajn robota maximalizuje flexibilitu použitia, čo má za následok všestrannosť, vysokú prispôsobiteľnosť rôznym aplikáciám.

Vlastnosti:

1) Vysoká nosnosť Každá z prvej, druhej a tretej osi je poháňaný dvoma veľkými 5-kW motormi. Kawasaki originálne riešenie hybridného mechanizmu ramena robota kombinuje JT2 paralelné spojenie (pre ďaleký dosah) a JT3 sériové spojenie ramien (pre vertikálny zdvih), pre dosiahnutie maximálnej užitočnej nosnosti jednej / jeden a pol tony.
2) Vysoká tuhosť Druhá a tretia os používajú vysoko pevné guličkové skrutkové hriadele s minimálnou vôľou. To znižuje vychýlenie ramena a zároveň umožňuje vysokú presnosť polohovania.
3) Široký rozsah pohybu Kawasaki originálne riešenie hybridného mechanizmu ramena robota v kombinácií s guličkovými skrutkovými hriadeľmi použitými v druhej a tretej osi zabezpečujú široký pracovný priestor.

ferrobotics

FerRobotics

ACF je typová skratka pre aktívnu kontaktnú prírubu, ktorú vyrába Rakúska spoločnosť FerRobotics ako jediná na svete. Táto príruba predstavuje zariadenie, ktorého činnosť nahrádza jemné ručné pracovné procesy. Robotizáciou a automatizáciou najvyššej úrovne s ACF prírubou vieme zabezpečiť vysokú a stálu kvalitu výrobkov, účinnosť a bezpečnosť procesov 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez prepracovania.

 roboticke lestenie karoserie
Robotické leštenie karosérie

Veľmi často sa ACF príruba, v spojení s robotom, používa pre perfektnú prípravu povrchov (brúsenie, leštenie) pred penetráciou a striekaním, čo v konečnom dôsledku výrazne ovplyvní celkovú kvalitu produktu.

 roboticka bunka pre brusenie
Robotická bunka pre brúsenie
(s odsávaním) povrchov (napr. zvarov)

Vyskúšajte výhody flexibilných automatizačných riešení FerRobotics s použítím inteligentnej príruby ACF pre rôzne výrobné aplikácie. V praxi sa najčastejšie využívajú spomenuté zariadenia v priemyselných aplikáciách drevoobrábania, výroby kovových dielov najmä pre automobilky (brúsenie po zváraní, po odlievaní, pri pieskovaní, bodové spájanie, montáž dverí, meranie rozmerov medzier - zatváranie dverí, brúsenie a pieskovanie spojov na streche, utieranie a leštenie častí karosérie, lepenie / montáž okien, nasadenie znaku, inštalácia svoriek a klipov do podlahy, inštalácia tesnení dvier, pripevnenie chráničov hrán, inštalovanie tlačidiel na palubnej doske). Všetky tieto aplikácie sú už realizované v popredných svetových automobilkách ako BMW, Mercedes, AUDI, VW, ŠKODA, Aston Martin, Bentley, Honda, Peugeot, Citroen, Hyundai, Renault, ...

 Ponúkaný sortiment je dostatočný pre každý typ aplikácie. V prípade reálneho záujmu Vám vieme vybraný typ zariadenia aj zapožičať pre overenie správnej činnosti technológie.

sda logoS.D.A. s.r.o. sda kod

Ing. Jaroslav Fiľo – konateľ
Jána Bottu 4 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048-472 34 11
Fax: 048-472 34 69
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.s-d-a.sk