header-object

Unitronics OPLC V560

OPLC Unitronics Vision predstavujú veľmi zaujímavú a vydarenú kombináciu PLC a HMI na realizáciu najrôznejších priemyselných strojov a systémov. Jedným z posledných typov, ktoré spoločnosť Unitronics uviedla na trh, je V560. OPLC kombinuje na strane HMI 5,7” dotykový displej s klávesnicou a PLC so širokou konektivitou. 

Výhody spojení PLC a HMI (OPLC):
• Jeden programovací a vývojový PC softvér = maximálne zjednodušenie vývoja a najlepšia možná optimalizácia programu aplikácie.
• Veľká úspora miesta v rozvádzači (PLC i HMI sú zabudované v paneli a pod nimi je ušetrené miesto napr. na svorky, V/V moduly).
• Cenová úspora (obvykle rovnako výkonné PLC doplnené o HMI je drahšie ako OPLC).
• Odpadá dátová komunikácia medzi oddelenými PLC a HMI = dátový výstup možno použiť na aplikáciu či komunikáciu s nadradeným systémom.
• Výbava ako PLC + HMI dohromady (I/O, slot pre SD kartu, Ethernet, CANopen, RS-485/232, dotyková obrazovka atď.).
• Možnosti vstupov a výstupov rozložiteľné medzi priamo inštalované na tele OPLC a DIN lištu rozvádzača.
• Veľký výpočtový výkon umožňujúci riadiť i zložité aplikácie

 

 

 

 

OPLC V560 displej má rozlíšenie 320 x 240 pixelov a dokáže zobraziť 65 536 farieb. Je podsvietený bielymi LED diódami, čozvyšuje životnosť podsvietenia a kontrast. Dotyková plocha je odporová s vysokou citlivosťou, takže nie je potrebný veľký tlak na jej ovlá- danie. Súčasťou HMI je membránová klávesnica s 24 tlačidlami. Štandardom pre PLC Unitronics je podpora veľkého počtu komunikačných rozhraní (RS232/485, CanBus, Modbus, Ethernet...) a podpora moderných komunikačných prístupov, ako sú webový server, GSM/GPRS komunikácia, posielanie e-mailov a vzdialená správa. V560 je vybavená aj slotom na kartu SD, ktorú možno využiť ako rozšírenie pamäti dát v prípade datalogingu, na klonovanie a zálohu aplikácie, prípadne na ukladanie vlastnej HTML stránky, ktorou možno následne pomocou funkcie webového servera OPLC sledovať a riadiť. OPLC má po správnom namontovaní krytie IP65. Inštalácia vstupno-výstupných jednotiek má dve možnosti. Prvou je využite tzv. SNAP-IN modulu, ktorý je pripojiteľný priamo na OPLC z jeho zadnej strany. Tým sa ušetrí miesto na DIN lište a zjednoduší sa kabeláž od prvkov na dverách rozvádzača. Druhá možnosť je pripojenie vstupno-výstupných modulov cez adaptér na DIN lištu. Typy vstupov a výstupov sa začínajú od klasických digitálnych cez analógové a teplotné až po vysoko špeciálne, napr. na pripojenie tenzometrického mostíka na meranie hmotnosti, PWM a rýchle výstupy, tiež rýchle čítacie vstupy.


Programovací softvér pre produkty fimy Unitronics je pribalený v dodávke s OPLC a je tiež voľne stiahnuteľný priamo zo stránky výrobcu. Voľne dostupný nie je len programovací softvér, ale aj ďalšie užitočné aplikácie, ktoré umožňujú naplno využiť všetky prednosti týchto OPLC. Ide napr. o aplikáciu na prevod dát z datalogingu do súborov xls, aplikáciu na výmenu dát s apliká- ciami SCADA, softvér na formátovanie a manažment SD karty a iné. OPLC V560 je spolu svývojovým a programovacím PC softvérom veľmi dobrým nástrojom na vývoj systémov a strojov, kde zá- roveň potrebujete vytvoriť riadiacu logiku, sofitikované ovládanie a vizualizáciu a takmer ľubovoľnú dátovú komunikáciu s okolím. Unitronics v tomto období výrazným spôsobom znížil ceny vybraných modeloOPLC V130, V350 a V/V modulov


S.D.A. s.r.o.
Ing. Jaroslav Fiľo – konateľ

Jána Bottu 4
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048-472 34 11
Fax: 048-472 34 69

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
www.s-d-a.sk