header-object

 

SOLCON - ako prvý na svete vyrobil vysokonapäťový tyristorový Softštarter

Solcon Industries predstavila svetovo prvý vysokonapäťový tyristorový softštarter ( MV - TPS) na PowerGen medzinárodnej výstave v Orlande na Floride. Nový patentom chránený MV – TPS softštarter bol uvádený do prevádzky v podniku Gaumer Process, ako vysokonapäťový regulátor elektrického ohrievača. MV - TPS slúži na reguláciu 4160 V elektrických ohrievačov pre ohrev potrubia ropy a zemného plynu, kotlov a ďalších aplikácií v procese. Tento robustný riadiaci modul riadi proces digitálne / fázovým riadením / alebo riadenie prechodu nulou. Je určený pre všetky typy odporových záťaží (regulácia teploty ohrievača , atď) až do 300A a napätia od 4160 – 6600 V .

 

Zákazníci z oblastí výroby elektrickej energie, petrochémie, distribúcie plynu a ropy ako aj iných priemyselných procesov budú mať možnosť zhodnotiť výhody riadenia pomocou nového MV - TPS Softštartra. Použitie polovodičových spínacích prvkov na riadenie elektrického kúrenia v teplárenstve bolo až doteraz obmedzené na systémy nízkeho napätia. Spínacie stýkače na vysoké napätie boli jedinou schodnou možnosťou regulácie takýchto procesov. Nový MV - TPS polovodičový regulačný modul umožňuje užívateľom prejsť z nízkeho na vysoké napätie ako zdroj elektrických ohrievačov . To znamená nižšie náklady, veľkosť a hmotnosť ohrievača . Výhody MV - TPS oproti tradičným ovládaniam stýkačom sú optimálne riadenie vyhrievacích telies, presná a rýchla regulácia tepla a ochranu systému počas prevádzky a dlhodobá spoľahlivá prevádzka.

 

TM Robotics uvádza na trh funkciu posunu piatej osi pre SCARA roboty


Nová technológia umožňuje jednoduchšie rozšírené možnosti dosiahnuteľnosti robotov TM Robotics (Europe) uviedla na trh nový riadiaci modul, ktorý umožňuje pridanie posuvnej piatej osi pre SCARA roboty jednoduchšie než kedykoľvek predtým. V dôsledku toho budú koncoví užívatelia aj systémoví integrátori môcť rozšíriť ponuku o riešenia so SCARA robotmi s kombinovanou funkciou premiestnenia produktov z jedného pracoviska na druhé bez ľudského zásahu.

 

Jadrom novej funkcionality je nový TS3000 ovládač od Toshiba Machine, ktorý je vybavený vstavaným ethernetovým portom, takže robot, dopravník a priemyselná kamera budú jednoduchšie synchronizovateľné. Táto prídavná funkcia umožňuje pridanie piatej osi na SCARA robot. Použitím piatej osi pohybu vo forme karteziánskeho lineárneho systému táto vytvára ďalšie rozšírenia dosahu robota plne synchronizovaného a presne polohovateľného.

 

Toto riešenie nájde svoje uplatnenie pre použitie jedného obslužného SCARA robota pre dva a viac strojov,alebo širšej oblasti na výrobnej linke. Týmto sa zníži možnosť poškodenia obrobkov a zvýši sa produktivita pracovnej stanice. Taktiež sa zníži potreba manuálny operícií na výrobnej linke realizovaných obsluhou. V prípade použitia takého system v čistom prostredí sa výrazným spôsobom zníži pravdepodobnosť kontaminácie obrobkov Navyše vďaka Ethernet pripojeniu k riadiacemu modulu a aj prídavnej piatej osi ako aj iných robotov vo výrobnej bunke máme možnosť zdieľať priemyselný kamerový system cez TS3000. To znamená, že môžeme použiť menej kamier, čo výrazným spôsobom zredukuje náklady na implementáciu kamerového inšpekčného systému. Riadiaci modul TS300 obsahuje vstavané TCmini PLC funkcie, ktoré umožňujú ovládanie I/O, bez ohľadu na prevádzku programu robota. Čistý efekt PLC funkcionality v kombinácii s pridanou Ethernet konektivitou je vyššia efektivita a produktivita a úspory financií vo kombinácií s priemyselnými kamerami. Toshiba Machine ponúka širokú škálu SCARA a karteziánskych robotov, ktoré nachádzajú uplatnenie v rôznych odvetviach od potravínárstva, farmaciu, elektroniku, baliaceho a automobilového priemyselu.S.D.A. s.r.o.
Ing. Jaroslav Fiľo – konateľ

Jána Bottu 4
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048-472 34 11
Fax: 048-472 34 69

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
www.s-d-a.sk