header-object

S.D.A. - komplexné riešenia automatizácie od jedného dodávateľa

Vision130™: mini OPLC s Ethernetom
Vision130™ firmy Unitronics je mini PLC s HMI obsahujúce výkonný procesor, rôzne konfigurácie vstupov a výstupov s možnosťou pripojenia na Ethernet. Šesť modelov Vision130™ ponúka veľké možnosti pripojiteľnosti ako napr.: Ethernet cez TCP/IP protokol, GSM/SMS/GPRS, MODBUS, CANopen & UniCAN, a tiež je možnosť vytvorenia vlastného protokolu s fyzickým rozhraním RS232/RS485. Toto mini OPLC tiež obsahuje 24 PID slučiek so samo-nastavujúcim sa algoritmom, 512KB pamäte pre program a čas cyklu 1KB typickej aplikácie dosahuje 20µsec. Maximálny počet 38 vstavaných vstupov a výstupov je možné rozšíriť až do 166 pomocou rôznych typov vstupno-výstupných modulov, ktoré môžu obsahovať digitálne a analógové vstupy a výstupy, ale aj vstupy pre meranie teploty a hmotnosti. Vision130™ tiež umožňuje záznam dát do internej pamäte veľkosti 120KB prípadne na SD-kartu do veľkosti 32GB, kde môže byť uložená tiež Vaša web-stránka publikovateľná cez vstavaný WEB-server. Rozhranie HMI systému Vision130™ je spojením 2.4" grafického displeja a 20programovatelných tlačidiel. Displej pracuje s 256KB pamäťou na grafiku aplikácie a 128KB pamäťou pre textové fonty. Aplikáciu je možné rozdeliť na 1024 displejov s maximálne 500 obrázkami. 20 programovateľných tlačidiel je možné označiť 10 možnosťami popisu tlačidiel aj s logom zákazníka. Rozšírene možnosti programovania obsahujú trendové funkcie(grafy), vstavanú obsluhu pre alarmy a jednoduchú možnosť prekladu všetkých HMI textov do až 8 jazykov. Táto kombinácia komunikačných a programových možností s jednoducho-kofigurovateľným HMI je vynikajúca pre výrobcov strojov, a vďaka rozsiahlym komunikačným možnostiam je výhodná na rekonštrukciu, prípadne dopĺňanie automatizačných prvkov do technologického procesu. Výhodou je tiež úspora kabeláže spojením HMI s PLC do jedného celku.

Nové prevedenie šnekovej prevodovky MOTOVARIO NMRVpower

Novo navrhnuté telo prevodovky kladie dôraz na zvýšenie krútiaceho momentu a zároveň zvýšenie efektivity chladenia. Tieto parametre prispievajú k zvýšeniu celkovej mechanickej odolnosti. Prevodovky NMRVpower majú možnosť modulárne meniť príruby pre pripojenie motorov a spojok Jednoduchou výmenou týchto komponentov máme možnosť kombinovať jednu základnú prevodovku s tromi rozmermi motorov. Táto úprava prevedenia prevodovky má za následok zníženie nákladov a počtu náhradných dielov vo vašich skladoch.

Prevodovka NMRVpower/HW je prevodovkové riešenie, kde sú integrované dva druhy prevodoviek a to závitovková prevodovka v kombinácií čelnou prevodovkou na vstupe. Široký sortiment predradných čelných redukčných modulov zvyšuje celkovú efektivitu prevodovky. Tieto zmeny sa prejavia v 60% zvýšení celkového výkonu prevodovky v porovnaní z predchádzajúcou verziou.

Priemyselný snímač vzdialenosti až do 3000m

Acuity predstavuje nový snímač AR3000 pre meranie extra veľkých vzdialenosti. Zariadenie pracuje na princípe merania času medzi vyslaním a prijmaním lúča. Použitím odrazového terčíka môžeme merať až do 3000m za použitia oku bezpečného infračerveného laserového lúča triedy 1. Tento kompaktný snímač AR3000 je ideálny pre tažké prevádzky s obmedzeným montážnym priestorom. Krytie IP67 nám umožňuje umiestnenie snímača vo vlhkom alebo prašnom prostredí. Snímač takisto disponuje vnútorným automatickým ohrevom, ktorý udržuje optimálnu teplotu elektroniky vo vonkajšom prostredí pri nízkych prevádzkových teplotách. AR3000 má velmi rýchlu vzorkovaciu frekvenciu až do 2kHz. Táto rýchlosť nám umožňuje snímať pohybujúci sa cieľ aj na veľkú vzdialenosť. Snímač tiež umožňuje merať rýchlosť cieleného predmetu. Výstupný signál rýchlosti je dostupný cez sériové rozhranie. Model AR3000 sa nastavuje a konfiguruje cez štandardné PC sériové rozhranie. Po naparametrizovaní snímača sa vždy po výpadku napájania vráti snímač do stavu pred výpadkom. Snímač je dostupný v rozhraniach RS232, RS422, SSI a Profibus DP. Typicke aplikácie pre AR3000:
  • Polohovanie žeriavu, zdvíhacie a manipulačné zariadenia
  • Snímanie výšky hladín v silách
  • Snímanie polohy zberačov a vozíkov
  • Meranie rýchlosti vozidiel v „crash test” laboratóriach
  • Meranie dĺžky rúr alebo dlhých týč

Priemyselný snímač vzdialenosti AR3000.

S nástupom moderných technológií, klasickú vláknovú žiarovku nahrádza v súčasnosti vo všetkých možných odvetviach LED. Inak to nie je ani pri signálnych vežiach, ktoré zobrazujú stavy v procese výroby, alebo LED majáky s rotujúcim svetlom, upozorňujúce na hazardné stavy výroby- kolízia stroja, výpadok časti, chýbajúci materiál . Q-Light prináša mnoho modifikácii ako v signálnych vežiach, tak aj v majákoch, kde je len na užívateľovi aký si zvolí priemer svetla, farebnú kombináciu, napájacie napätie, montážne prevedenie vrátane výbušného prostredia. Taktiež je možnosť voliť trvalé alebo prerušované svetlo, ako aj zvukovú signalizáciu v rôznych módoch- pískanie, kolísavý tón, výber z prednastavených tónov. Veľkými možnosťami zákazníka kombinovať podľa svojich potrieb, Q-light je možné nasadiť v každou odvetví nielen priemyslu, ale aj v bežnom živote človeka, a za pomoci LED mať dlhodobo, rýchlo a lacno prehľad o všetkom dianí okolo nás.

V prípade Vašej návštevy na MSV NITRA 2009 nás nájdete v pavilóne A stánok č.8A.

S.D.A. s.r.o.
Ing. Jaroslav Fiľo – konateľ

Autorizované zastúpenie Balluff GmbH, Fritz Kübler, TOSHIBA, Unitronics, Hecto, Gamma System, ..

Jána Bottu 4
974 01 Banská Bystrica

Tel.: 048-472 34 11
Fax: 048-472 34 69

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.s-d-a.sk