header-object

Izolované jednopólové troleje od firmy Paul Vahle GmbH

U izolovaných jednopólových trolejí je profilovaný měděný, popř. i nerezový vodič, podle typu trolejí různého průřezu, uložen v plastovém pouzdru, které jednak vodič izoluje a jednak svým specifickým tvarem zabraňuje případnému kontaktu obsluhy spotřebičů s vodičem. Počet pólů je libovolně volitelný sestavou izolovaných jednopólových trolejí do vícepólových trolejových vedení. Jsou použitelné ve spojení s uhlíkovými i kroužkovými proudovými sběrači.

Ochrana proti přepólování

Zemnící vodič PE izolované troleje zamezuje v důsledku specifického tvaru, aby proudový spotřebič zůstal pod napětím i v případech nepředpokládaných výrobních situací. Tímto je zamezeno případným poruchám při opravách, ale i při údržbě, instalaci a uvedení do provozu. Specifickému tvaru zemnícího vodiče odpovídá i specifický tvar zemnícího proudového sběrače PE, takže PE proudový sběrač nemůže vjet do fázového vodiče.

Modulární stavebnicový systém

Stavebnicový princip umožňuje pomocí násuvných nebo šroubovacích spojek, koncových a traťových napájení, rozpojení a přechodů a mnoha jiných prvků, rychlou adaptaci na změny vedení mobilních spotřebičů, výrobních a logistických linek a logistických procesů. Pouzdro zemnicího vodiče je barevně značeno.

Výhody

  • Spolehlivý přenos proudu a dat
  • Jednoduchá montáž, adaptace na změny vedení a řízení
  • Vysoká životnost a nízká náročnost na údržbu
  • Ochrana proti případnému dotyku lidských prstů s měděnými vodiči troleje

Izolované jednopólové troleje U15, U25, U35


Troleje U15, U25, U35 jsou troleje sestavitelné do vícepólových trolejových vedení pro přívody proudu, dat a řídících signálů u jeřábové techniky, podvěsných linek, skladovací a přepravní techniky, výtahových zařízení, velkoplošných rolovacích vrat, vysokonapěťových zařízení, šachtových trolejových vedení atd. Použitelné do vnitřního i venkovního prostředí. Dodávají se ve standartních délkách 6 m, možná je dodávka kratších délek. Plastové pouzdro zemnicího vodiče je na čelních hranách označeno žlutě. Je možné je ohýbat do oblouků v horizontálním i vertikálním směru. Je možné je dodat s vytápěcím systémem.

Troleje U15 se používají zejména u lehčích jeřábů, dopravních a volnočasových zařízení, podvěsných linek, regálových zakladačů, zkušebních stanic v sériové výrobě, výtahových zařízení, velkoplošných rolovacích vrat atd. Používají se pro proud od 10 do 100 A a napětí do 660 V. V standartním provedení se dodávají v zelené barvě plastového pouzdra pro použití v rozmezí teplot od - 30oC do + 55oC, v šedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30oC do + 85oC, v tmavošedé barvě pro použití v rozmezí teplot od - 30oC do + 130oC.

Troleje U25 se používají u těžších jeřábů, jako např.mostových jeřábů, výkonných podvěsných drah, přepravních a volnočasových zařízení, věžových výtahů atd. Používají se pro proud od 200 do 450 A a napětí do 1000 V. V standartním provedení se dodávají v zelené a šedé barvě plastového pouzdra.

Troleje U35 mají stejné použití jako U25 a teplotní parametri jako U15. Používají se pro proud od 500 do 1250 A a napětí do 1000 V.

Jsme na MSV BRNO 2011 v pavilóne A2, stánku č. 028

S.D.A. s.r.o.

Autorizované zastúpenie Paule VAHLE, Fritz Kübler, TOSHIBA, Unitronics, Motovario, Hecto, Gamma System
Jána Bottu 4
974 01 Banská Bystrica

MOBIL CZ: +420 773 241560
MOBIL SK: +421 908 056393
Tel.: 048-472 34 11
Fax: 048-472 34 69

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.s-d-a.sk
www.pozitronvahle.cz