header-object
BALLUFF – BSW - Bezpečnosť a programovateľné strojové cykly pomocou presných vačkových spínačov - „kopirákov“

Nemecký výrobca Balluff sa počas svojej viac ako 80 ročnej histórie stal svetovým lídrom v snímacej technike.

BALLUFF - presné vačkové spínače

Ukážka 3-vačkového spínača
Medzi jeho najstaršie no a napriek tomu stále nenahraditeľné produktové skupiny, patria radové a koncové spínače ako aj ich rotačný variant-presné vačkové spínače označované ako BSW. Spomínané vačkové spínače, v praxi často označované ako „kopiráky“, sa najčastejšie používajú na presné polohovanie rotačných pohybov vo veľmi ťažkých prevádzkach. Variabilita prevedenia samotného spínača s 3-, 6-, 9-, 12-, až 20-spínacími vačkami umožňuje naprogramovať spínacie cykly stroja. Puzdro BSW je vyhotovené z hliníkovej liatiny s krytím IP 67. Pozostáva z vrchnej a spodnej časti, na hrane ktorých je umiestnený hriadeľ. Hriadeľ je uložený v oddelených ložiskách a nesie sústavu vačiek. Priehľadný kryt chráni voľný koniec hriadeľa oproti hnacej strane. Umožňuje vizuálnu kontrolu natočenia hriadeľa. Maximálna hodnota rýchlosti otáčania sa hriadeľa je závislá od prevedenia vnútorných spínačov. S mechanickými spínačmi je hraničná rýchlosť otáčania 200 ot./min., u elektronických spínačov je rýchlosť otáčania do 1500 ot./min. Otvory M25 x 1,5, poskytujúce ľahké pripojenie káblov, sa nachádzajú na troch miestach spodnej časti krytu.

Vnútorné spínacie jednotky si môže zákazník vybrať sám podľa požiadaviek.
- BSE 44 s oddeleným NO a NC kontaktmi vzhľadom na normu DIN 43 695.
- BSE 67 s prepínacími kontaktmi
- BSE 61 so silovo otvoriteľnými kontaktmi vzhľadom na normu VDE 0113 – bezpečnostný kontakt
- indukčné snímače podľa potreby (10-30 VDC, 10-55VDC, 20-250VAC, spínacie/rozpínacie, PNP/NPN)

Vačkový krúžok je namontovaný na hriadeli a ovláda mechanický nadstavec v závislosti od nastavenia dĺžky impulzu.

Spínací systém:
1 - držiak spínacích jednotiek, 2 - kontaktný pliešok na úpravu vzdialenosti medzi držiakom a spínacou jednotkou, 3 - spínacia jednotka, 4 - mechanický nadstavec prenáša nastavenú dĺžku impulzu na spínacie jednotky, 5/6 - montážne skrutky, 7 - nastavovacia skrutka, 8 - vypínacia pružina
Mechanický nadstavec, podobný teleskopickému, ovláda spínaciu jednotku. Program je možné nastaviť použitím spínacích bodov A - B a C - D vyznačených na dvojici vačkových krúžkov. Štandardná dĺžka impulzu vačkových krúžkov je 1800. Dĺžka impulzov na vačkách sa nastavuje použitím pribalených nastavovacích kľúčov. Na zaručenie silového otvorenia vačiek pre < 180o, Balluff ponúka vybraný rozsah špeciálnych vačiek na pokrytie požiadaviek pre bezpečnostné aplikácie podľa normy VDE 0113. Balluff ponúka rôzne prídavné jednotky k BSW vačkovým spínačom: monitorovanie rýchlosti, brzdná jednotka, prevodovky, spojky a ich kombinácie. Prevodovka s prevodovými pomermi od 8000:1 do 1:10 sa môže priamo pripojiť k vačkovému spínaču pomocou príruby. Brzdiace zariadenie je permanentne v prevádzke, čo spôsobuje trvalé brzdenie hnacieho hriadeľa. Tým sa dosiahne okamžité zastavenie v prípade zlomenia nejakej časti hriadeľa, spojky, alebo ozubeného kolesa. Brzdiace zariadenie tiež chráni hriadeľ pred spätnou rotáciou. Brzdiacu jednotku je možné dodať s alebo bez integrovaného monitora rýchlosti.

Monitor rýchlosti sa používa v prípade, keď je potrebná kontrola otáčania hriadeľa. Najvzdialenejší spínací bod od hnacej strany spínacej jednotky

Použitie "kopiráka" na excentrickom lise
je obsadený so sledovačom impulzov (indukčným snímačom). Presné vačkové spínače sa v praxi veľmi často používajú v rôznych ťažkotonážnych priemyselných zariadeniach na sledovanie polohy bezpečnostných alebo pracovných dorazov ich pohyblivých súčastí. Ich opodstatnenie v praxi oceňujú pracovníci hutníckych a oceliarenských prevádzok už niekoľko desaťročí. Zariadenia sa najčastejšie aplikujú na zaručenie správnej činnosti excentrických lisov. Ďalšou typickou aplikáciou BSW spínačov je ošetrenie pracovných a koncových polôh všetkých osí pohybov ťažkotonážnych žeriavov.

Kübler – nový robustný rotačný snímač A02H s dutým hriadeľom

Kübler nedávno predstavil svoju novú radu robustných inkrementálnych rotačných snímačov A02H s veľkým otvorom dutého hriadeľa, ktoré pokryli doterajší deficit na trhu snímačov polohy.

Tradičné robustné prevedenia inkrementálnych rotačných snímačov majú trend ťažkopádnych, drahých a veľkých zariadení. Tento typ špeciálneho snímača môže efektívne riešiť všetky druhy extrémnych aplikácií, kde sú kladené vysoké nároky na robustnosť, kompaktnosť a v neposlednom rade aj cenu. V praxi to najčastejšie môžu byť žeriavy, pohony v oceliarenskom a celkovo ťažkom priemysle, kde sú kladené vysoké nároky na funkčnosť snímačov za rozumnú cenu. Pri použití štandardných typov rotačných snímačov pre uvedené aplikácie bude poruchovosť neakceptovateľne vysoká, pretože tieto nie sú navrhnuté na veľkú záťaž ložísk, mechanických rázov, vibrácií a vysokých rotačných rýchlosti.

Nový robustný inkrementálny rotačný snímač s dutým hriadeľom A02H
Nový robustný snímač Kübler A02H všetky spomínané problémy rieši. Jeho celková hĺbka je 3x menšia ako v prípade tradičných robustných zariadení a je oveľa robustnejší ako štandardné rotačné snímače s dutým hriadeľom. Používateľ preto môže ušetriť na drahej inštalácii snímača do pohonu a zároveň zamedziť vysokej poruchovosti systému. Snímač je možné objednať s dutým hriadeľom priemeru až do 42 mm. Jeho skutočná hĺbka je iba 50mm.
Základ nového snímača tvorí dômyselná mechanická konštrukcia, ktorá zabraňuje axiálnemu posuvu dutého hriadeľa zapríčineného veľkým axiálnym nárazom. Toto eliminuje 90% zdrojov porúch snímača. Maximálna rýchlosť otáčania 6000 ot./min. je zabezpečená spôsobom uloženia nerezového dutého hriadeľa v tomto snímači. Všetky snímače majú CE a UL certifikáciu a tiež je možné ich objednať v Ex prevedení (zóna 2 a 22). Odolnosť voči mechanickým rázom je min. 200g/6ms. Snímač je možné uchytiť pomocou širokého spektra držiakov. V špeciálnych prípadoch Vám vieme ponúknuť neštandardné držiaky. Snímače sa dodávajú s napájaním 5 VDC alebo 10-30 VDC a prevedením výstupných signálov cez RS 422, Push-Pull, alebo SIN/COS s amplitúdou 1 Vss.

S & A, s.r.o. - autorizované zastúpenie BALLUFF GmbH,
Fritz KÜBLER GmbH, MURRelektronik GmbH
Majerská cesta 38, 974 01 Banská Bystrica
mobil: 0905-863 074, tel.: 048-414 83 86, 7
fax: 048-414 83 69, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://s-d-a.sk/