header-object
S.D.A - komplexné riešenia automatizácie od jedného dodávateľa II

Naša spoločnosť úspešne pôsobí v oblasti automatizácie, riadiacich systémov a snímačov polohy na slovenskom trhu už deviaty rok. Od roku 2000, kedy bola založená pod názvom S & A, s.r.o., sa našou hlavnou produktovou líniou stali snímače polohy. Preto sme od októbra 2005 figurovali pod hlavičkou jedného z našich kľúčových dodávateľských partnerov ako firma BALLUFF Slovakia, s.r.o. V súvislosti s rozšírením našich podnikateľských aktivít o ponuku nových produktov a systémových riešení nesie od augusta 2008 naša spoločnosť názov S.D.A. s.r.o. Zmena názvu na S.D.A. s.r.o. z anglického Sensors - Drives – Automation jednoznačne hovorí o ďalšom smerovaní našej spoločnosti, ktoré okrem dlhodobého riešenia senzorových aplikácií pomocou BALLUFFu čím ďalej zahŕňa aj riešenia v oblasti pohonov a meničov TOSHIBA ako aj mini PLC s operátorskými panelmi UNITRONICS. Naším hlavným cieľom je poskytnúť zákazníkovi komplexné riešenie vyšpecifikované podľa jeho individuálnych potrieb. K tomu prispieva neustále rozširovanie nami ponúkaného sortimentu, ako aj realizácia špecifických aplikácií pomocou atypických komponentov. Na základe konkrétnych potrieb zákazníkov taktiež organizujeme pre nich školenia podľa špecifík jednotlivých výrobných odvetví, v ktorých pôsobia.

Vízie vo farbe: Vision570™ PLC + Farebné HMI

Farebný displej, plná PLC funkcionalita, možnosť vstavaných aj rozšíriteľných vstupov-výstupov, a vstavaný rozsiahly návod a teraz aj slovenské menu v programovacom prostredí sú len niektoré z výhod, ktoré ponúka nový Vision570™ od Unitronics, ako all-in-one kompaktný riadiaci systém. Výhoda je jasná. Výrobcovia strojov a systémový integrátori môžu pridať jedným produktom farebný dotykový displej a PLC do svojho systému bez ďalších vodičov. Vision570™ ponúka špeciálny 5.7" QVGA, 256-fariebný TFT dotykový displej. Viac ako 1000 obrazoviek a stovky detailných farebných obrázkov môžu byť použité v jednej aplikácii. Veľkosť pamäte je 2MB pre aplikácie, 1MB pre textové fonty a 6MB pre obrázky; tiež je možné využiť priestor na SD-karte. Vision570™ s časom cyklu 1kB typickej aplikácie cca 0.9µsec, je dostatočne rýchli pre väčšinu priemyselných aplikácií. Priemyselné riadenie procesov sa dnes spolieha na jednotlivé zariadenia: Vision570™ dokáže použiť 20 samo nastavujúcich sa PID slučiek pre riadenie teploty, výšky hladiny a tlaku, kým farebný dotykový panel zobrazuje informácie, grafy a alarmové stavy. Komunikácia je možná cez TCP/IP Ethernet, bunkové a priemyselné protokoly ako MODBUS a CANopen. Okrem toho Vision570™ dokáže po nastavení komunikovať cez akýkoľvek protokol. S prídavným GPRS/GSM modemom môžete komunikovať (prijímať/posielať) prostredníctvom SMS správ. Tak ako ostatné produkty série Vision, Vision570™ podporujú digitálne, rýchle čítacie a analógové vstupy a výstupy ako aj teplotné meracie vstupy. VisiLogic softvér poskytuje užívateľsky príjemné prostredie pre konfiguráciu a programovanie ako HMI tak aj samotného programu. Taktiež obsahuje množstvo farebných obrázkov v interných knižniciach. Nová verzia softvéru prichádza už aj so slovenským menu. A podstatné, softvér je grátis! Vision570™ znižuje celkové náklady na vývoj systému redukciou času na programovanie, minimalizáciou hardvérových požiadaviek, šetrením miesta v rozvádzačoch a zjednodušením komunikácie medzi PLC a dotykovým displejom.


Toshiba frekvenčný menič radu PS1

Toshiba má vo svojej ponuke jeden z najsilnejších frekvenčných meničov - radu PS1. Frekvenčný menič rady PS1 je jeden z najsilnejších zo sortimentu japonského výrobcu Toshiba. (na výber) S možnosťou výberu jedného z módov regulácie na úsporu energie je predovšetkým určený na reguláciu čerpadiel a ventilátorov, kde pri optimalizácii môže užívateľ počítať s úsporou nad 50%. Túto úsporu dosahuje prostredníctvom optimalizovaného riadiaceho algoritmu ako aj vstavanej DC tlmivke (do 75kW) a eliminácií vyšších harmonických EMI filtrom triedy C2 alebo C3. Pre použitie v jednoduchých aplikáciách je aj nastavenie meniča rady PS1 jednoduché, kde stačí nastaviť 10 základných parametrov pre správnu funkciu. Pre absolútne najjednoduchšie spustenie stačí iba pripojiť napájanie a motor a zapnúť menič. Všetky parametre sa zadávajú pomocou LED alebo LCD displeja (8 riadkov, v každom 23 znakov), ktorý je z meniča odnímateľný. Tak isto je možnosť doplniť menič ovládacím panelom pre vzdialenú parametrizáciu meniča. Pre náročnejšie aplikácie je samozrejmosťou PID regulácia (proces alebo rýchlosť), ale najmä vstavaná vlastná funkcia „My Function“, kedy menič funguje ako malý riadiaci systém s dig./ analóg. vstupmi/ výstupmi, PTC vstupom, a počítacím vstupom. Dáva tým užívateľovi možnosť až v 28 krokoch vytvoriť z dostupných portov akúkoľvek funkciu (AND, OR, porovnávacie funkcie) a tým naplno využiť vlastnosti meniča. Vyrába sa do výkonu 630kW pre vstupné napätia 400VAC alebo 690VAC.Na požiadanie je dostupný aj v krytí IP54. Vďaka zásuvným komunikačným rozhraniam Modbus, DeviceNet, Profibus DP, CC-link, LonWorks, Bacnet je určený na reguláciu nielen pre čerpadlá, ventilátory, klimatizácie, ale vďaka bezpečnostnému výstupu v bezpečnostnej kategórií 3 podľa EN9454-1 je predurčený na aplikácie výťahov, kde sa požaduje bezpečné zastavenie stroja v prípade poruchy. Frekvenčný menič Toshiba rady PS1 nájde s týmito vlastnosťami uplatnenie takmer v každom odvetví priemyslu.


BALLUFF - Bezdrôtový systém mechanických spínačov BNS série 99 a F60 minimalizujte kabeláž

Bezdrôtový systém BNS je ideálny pre aplikácie na rotujúcich a pohybujúcich sa strojoch, kde privedenie aj jedného vodiča je problém. Tento systém funguje na princípe diaľkového zberu informácií, kde samotný koncový spínač buď obsahuje vysokokapacitnú batériu alebo zopnutím piezoelektrického komponentu vyrobí elektrickú energiu dostatočnú na odoslanie signálu o zmene svojho stavu do zberného modulu. Dosah takéhoto systému je do 30m a umožňuje do 60 zopnutí za minútu. Životnosť batériového systému je do 1 milióna zopnutí alebo 5 rokov a pri systéme s výrobou energie do 250.000 zopnutí. Systém pracuje na štandardnej priemyselnej frekvencii 868 MHz. Zberný modul obsahuje 4 NO/NC výstupy je montovateľný na DIN lištu a obsahuje funkciu, ktorá ukladá aktuálny stav pre prípad výpadku napájania.


Kϋbler - Magnetické rotačné snímače

Nová generácia absolútnych jednootáčkových rotačný snímačov Kubler v sériách 2450/2470, rovnako ako aj Sendix 3651/3671 a M3658/M3678 rozširuje ponuku kompaktných snímačov už od 24mm púzdra a vyššieho rozlíšenia až do 14bitov (16384 krokov). Možné prevedenia výstupných signálov a rozhraní sú (0-10V, 4-20mA), SSI a CANopen. Snímacie rozsahy sú prispôsobené pre každý druh aplikácie: 45°, 90°, 180°, 360°. Rotačne snímače týchto rád dokazujú svoju robustnosť, kompaktnosť a mnohostrannosť založenú na výhodnom bezkontaktnom magnetickom snímacom systéme. Jeho hlavnou prednosťou je spoľahlivý a dlhodobý chod bez opotrebenia. Dobre znášajú nešetrné zaobchádzanie v priemyselnom prostredí vďaka Safety-LockplusTM a Sensor-ProtectTM technológiám. Spomenuté technológie zabezpečujú vysoký stupeň krytia IP 69K, extrémne vysokú odolnosť proti mechanickým rázom viac ako 500G s odolnosťou voči vibráciám viac ako 30G. Snímače je možné čistiť tlakovou vodou alebo parou, čo je vyžadované hlavne v potravinárskom priemysle. Široký teplotný rozsah od -40°C do 85°C a vysoký stupeň odolnosti voči vlhkosti a kondenzácii umožňuje použitie snímača vo vonkajšom prostredí kde sú vysoké zmeny teploty.


GAMMA SYSTEM – bezpečnosť v každom smere

Gamma System je spoločnosť, ktorá pôsobí viac ako 20 rokov na trhu s bezpečnosťou pracovníkov v nebezpečnej oblasti. Ponúka riešenia ako: bezpečnostné rohože, bezpečnostné lišty citlivé na tlak, bezpečnostné nárazníky, mechanické bezpečnostné spínače, zámky, bezkontaktné kódované magnetické bezpečnostné spínače, relé moduly, tlačidlá a iné. Všetky produkty sú vyrábané s ohľadom na najvyššie bezpečnostné a kvalitatívne štandardy podľa medzinárodných noriem. Bezpečnostné rohože od spoločnosti Gamma System sú bezpečnostné komponenty ktoré sa správajú ako elektronické na tlak citlivé zariadenie navrhnuté, aby snímali prítomnosť človeka. Reprezentujú bezpečnostné zariadenia, ktoré sú vybavené jedným, alebo viacerými snímačmi schopnými detekcie ak je na nich vyvíjaný tlak. Zároveň sú vybavené kontrolným zariadením so schopnosťou sebakontroly, patriace do príslušnej kategórie a obsahujú výstupné rozhranie.
Bezpečnostné lišty odolné na tlak sa používajú na elimináciu zrážky spojenej napríklad s chodom posuvných dverí, pohyblivých regálov, elektronických strážcov, atď. Lišty sa skladajú z hliníkového C profilu a pružnej PVC sekcie, kde sú umiestnené dva oddelené kontakty. Sú dodatočne vybavené sebadiagnostickým bezpečnostným modulom, ktorý kontroluje funkčnosť lišty ako aj konvertuje spínací signál z lišty na bezpečnostný rozpínací kontakt. Bezpečnostné nárazníky citlivé na tlak sú používané na ochranu osôb pred nárazom vozidla alebo pohyblivých častí zariadení ako sú pohyblivé výťahy, diaľkovo ovládané a plne automatické vozidlá, automatické sklady, atď. Snímač je uchytený na podpornej platni vo vnútri nárazníku. Celé zariadenie je obkolesené polyuretánovou penou a ochránené vode odolným povrchovým materiálom. Dôsledná konštrukcia zariadenia a samotný výber materiálov zabezpečujú spoľahlivé a rýchle rozopnutie signálu pre zastavenie nebezpečného pohybu. Všetky produkty môže zákazník dostať v štandardnom prevedení, ale na požiadanie sa toto môže prispôsobiť špeciálnym požiadavkám.


Hecto – RED BEAM – bezpečnostné svetelné závory

Optimálne riešenie zabezpečenia strojov pred nepovolaným vstupom človeka do zóny s rizikom úrazu poskytujú svetelné bezpečnostné bariéry. Svetelná bezpečnostná bariéra, tak ako každá technická pomôcka, ktorá slúži na skvalitnenie pracovno-technologického postupu, podlieha neustálemu vylepšovaniu s ohľadom na stupeň technického pokroku. Firma Hecto Systems prináša novú generáciu svetelných bezpečnostných bariér triedy 2 a 4. Široké spektrum produktov ponúka riešenie pre každý druh aplikácie. V ponuke sú bariéry v dosahu až do 60m, ktoré zabezpečujú priestor pred vstupom osoby alebo bariéry s dosahom 17m už pri 14mm rozlíšení, lúčov. Celková chránená výška priestoru môže dosahovať až 195cm. Existujú dve verzie prevedenia bariéry. Prvá silnejšia s podporou všetkých funkcií ako sú (mutting a blanking, LED signalizácia intenzity signálu, reštart automatický / manuálny, test, OSSD). Pre spresnenie Mutting aj Blanking umožňujú vstup materiálu do chránenej zóny vyblokovaním celej bariéry, alebo iba niektorých lúčov pomocou ľubovoľnej konfigurácie. Redukovaná verzia bariér tieto špeciálne funkcie nemá. Väčšina bezpečnostných aplikácií Mutting ani Blanking vôbec nepotrebujú a tu si toto cenovo veľmi výhodné riešenie nájde široké uplatnenie.


Red Lion - DATA STATION PLUS

DSP - Data Station Plus je modul na DIN lištu, vykonávajúci zber, ukladanie a spravovanie priemyselných dát širokého okruhu zariadení automatizačnej techniky. Modul zaisťuje súčasnú konverzáciu až 9 komunikačných protokolov pripojených zariadení, ako sú PLC, IPC, SCADA, senzory, pohony a ďalšie. Ako rozšírenie sú k dispozícii 3 sériové porty - 2x RS232 (zásuvka RJ12), 1x RS485 (zásuvka RJ45) a sieťové rozhranie Ethernet 10/100 Base (zásuvka RJ45). Pre archiváciu dát vo formáte CSV slúži „Compact Flash“ pamäťová karta. Modul má ďalej vstavaný webový server, umožňujúci vytvorenie "virtuálneho operátorského panelu" v prostredí každého webového prehliadača ( Internet Explorer, Netscape atd.). Týmto spôsobom máme prístup k informáciám a pripojenej technológii z ľubovoľného miesta na Zemi s pripojením na Internet. DSP má ďalej FTP server pre prenos súborov a OPC server pre spojenie so systémom SCADA. Do správy dát patrí aj funkcia sledovania udalostí, napr. prekročenie zadaných medzí a oznámenie stavu vybranému okruhu pracovníkov formou e-mailu alebo SMS správy. Pre jednoduché naprogramovanie modulu stačí osobný počítač s programom Crimson 2.0 (voľne stiahnuteľné na www.s-d-a.sk/redlion ..... ). Nahranie aplikácie je možné cez rozhranie RS232, USB portom alebo „off-line“ z „CompactFlash“ pamäťovej karty. Zariadenie ďalej obsahuje rozširujúci slot pre ďalšie 2 sériové porty, rozhranie CAN, DeviceNet alebo Profibus. Napájacie napätí 24 VDC. Rozmery 78 x 134 x 105 mm


S.D.A, s.r.o. - autorizované zastúpenie BALLUFF GmbH,
Fritz KÜBLER GmbH
Jána Bottu 4, 974 01 Banská Bystrica
mobil: 0905-863 074, tel.: 048-472 34 11
fax: 048-472 34 69, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
http://s-d-a.sk/