header-object

duAro SCARA Kolaboratívny robot s dvoma ramenami 4/6 osi * 2 

KAWASAKI ROBOTICS

ObrázokTypTechnický
nákres
Katalóg
PDF

Počet
ramien

HmotnosťNosnosť 

Dosah
ramena

Opakovateľná
presnosť

Montážny
spôsob

Typ
regulátora

S.D.A. s.r.o.  –  autorizované zastúpenie KAWASAKI ROBOTICS pre Slovensko a Českú republiku

This site uses cookies. By browsing the site, you agree to their use.